SBA utemiljö anmärkningar vid förskolor/förvaltningsområde visar att det minskat enormt under 2022 jämfört med 2021.

Förskolornas fantastiska arbete

Förståelsen för det förebyggande arbetet kring anlagda bränder redovisar gott resultat.

Anmärkningarna minskar

Som visas i diagrammet har antalet anmärkningar minskat väldigt mycket. Av samtiliga förskolor som fått besök blev 75 procent utan anmärkning. I Hässelby-Vällingby var siffran ännu högre, 86 procent. Det gemensamma arbetet tillsammans med våra hyresgäster, visar på en ökad förståelse för hur viktigt det är att förebygga såväl brand som annan skadegörelse.

Fakta om systematiskt brandskyddsarbete, SBA Utemiljö

Varje termin genomförs riktade insatser när vårt bevakningsföretag besöker samtliga fastigheter och märker upp sånt som skulle kunna orsaka brand eller annan skadegörelse. På så sätt uppmärksammas verksamhetens personal och kan åtgärda det som skulle kunna vara en risk. Förskolorna, som har haft störst problem med löst brandfarligt material på sina gårdar har därför varit i fokus för våra insatser.

Tillsammans hjälps vi åt

Förvaltare och fastighetsvärdar har återkommande dialog med sina hyresgäster om vad som kan orsaka brand och skadegörelse. Ungdomsteamet hos vårt bevakningsföretag skickar oss dessutom rapporter från sina nattliga ronderingar när de besöker våra skolor och förskolor så att vi snabbt kan hjälpas åt att åtgärda eventuella risker. Med gemensamma insatser minskar vi skadegörelsen.

Publicerad: 08 december 2022
Loading...