Lättläst om SISAB

Det här är SISABs hemsida. SISAB betyder Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag.

SISAB äger de flesta skolhusen i Stockholm. Våra hus används som förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.Vi har nästan 400 förskolor och 200 grundskolor och gymnasieskolor. Mer än 100 000 människor är i våra hus varje dag.

Vi är 160 personer som arbetar på SISAB. Vi tar hand om skolhusen och lagar dem. Vi arbetar med att göra skolhusen bra och trevliga.

Vi bygger om och bygger till skolhusen ibland. Vi bygger också nya skolhus.

Vill du fråga oss om något? Ring 08-508 460 00