Styrelse

 

Följande personer utgör SISAB:s styrelse:

Ordförande:

Peter Jönsson (M)

Vice ordförande:

Kadir Kasirga (S)

Ledamöter:

Anna Cederschiöld (M)

Sussi Kvart (L)

Cecilia Herrström (V)

Suppleanter:

Anna Jakobsson (M)

Pia Långström (L)

Andrea Irving (MP)

Ingela Håkansson (S)

Tina Kratz (V)

 

Övriga funktioner kopplade till styrelsen är:

Lekmannarevisor:

Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)

Lekmannarevisorssuppleant:

Amanj Mala-Ali (S)

Personalrepresentanter:

Daniel Parianos, Vision
Robert Wetterskog, Ledarna
Rebecca Nyberg, SACO – suppleant
Mats Lagerman, Kommunal – suppleant 

Verkställande direktör:

Claes Magnusson

Styrelsesekreterare:

Sofia Johansson