Pressmeddelanden

 1. Framtidens förskola i Solberga

  Konceptet Framtidens förskola kommer till Solberga. Flera nya bostäder i området kräver en ny förskola. – Vi vill alltid erbjuda bästa möjliga lärmiljö – hållbar, smart och nära hemmet. Med Framtidens förskola vet vi att vi får ett riktigt litet barnpalats att vara stolta över, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och ordförande för SISAB. SISAB:s koncept, Framtidens förskola, finns idag i nio exemplar runt om i Stockholm. 26 ytterligare är antingen på gång eller i något planeringsstadium. Nu är det dags för första spadtaget för den första i Solberga. SISAB erbjuder en hållbar förskola

 2. Rekordår för skolbyggnader i Stockholm

  Ökade investeringar, 5066 nya elevplatser och fokus på hållbarhet. SISAB:s rekordår sammanfattas i års- och hållbarhetsredovisningen för 2017. – Fjolårets rekord i invigningar och spadtag visar prov på ett engagemang som gör att stockholmarna kan räkna med att SISAB levererar som utlovat, säger Claes Magnusson, vd för SISAB. SISAB hade ett övergripande mål för 2017. Att tillskapa 5000 nya elevplatser. 16 invigningar senare så var målet nått. Samtidigt togs 10 spadtag för nya skolor och förskolor runt om i Stockholm. Till 2040 ska ytterligare 50 000 elevplatser tillskapas. Den utökade

 3. SISAB skapar en arena för att diskutera fastighetsinformation

  SISAB vill öka nyttan och användandet av fastighetsinformation. Nu samlas en grupp experter för att arbeta fram nya sätt att utveckla byggprocess och förvaltning med digitala hjälpmedel. – Vi vill skapa en ny arena för branschen att mötas och diskutera BIM och informationshantering i fastighetsbolag. Vi brottas alla med samma frågor, hur fastighetsbolag kan nyttja BIM och fastighetsinformation från start till mål i våra byggprojekt och för att uppnå långsiktig nytta genom hela förvaltningsskedet, säger Claes Magnusson, vd SISAB. BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av

 4. Byggstart på bästa förskoleläget i Hägersten

  Uppe på Hägerstensåsen bland skog och berg bygger SISAB en förskola med åtta avdelningar. Enligt stadsbyggnadskontoret den bästa platsen för en förskola i stadsdelen. – Våra barn förtjänar det bästa och här får vi en lyckad kombination av SISAB:s smarta fastighetslösningar och en tomt som är perfekt för barnens lek och lärande, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och ordförande för SISAB. Det har tidigare stått en tillfällig paviljongförskola på tomten men stadsdelens stora behov av förskoleplatser gör att den nu ersätts med en permanent förskola. Den byggs i tre våningar för att vara så

 5. Förskolan Serafen har fått nya vingar

  Det som började med en olycklig vattenläcka slutade med en ny avdelning och flera verksamhetsanpassningar. Förskolan Serafen på Kungsholmen kan nu ta emot fler barn i nyrenoverade lokaler. – Detta är ett lyckat exempel på hur vi kan skapa fler förskoleplatser i en stadsdel med växande behov och ont om mark, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och ordförande för SISAB. För drygt ett år sedan upptäcktes en vattenläcka i förskolan på Serafimergränd. SISAB påbörjade underhållsarbetet samtidigt som verksamheten önskade en anpassning av lokalerna för att kunna ta emot fler barn. – Det har

 6. SISAB-skola nominerade till Plåtpriset 2018

  Långbrodalsskolans nybyggda hus har en fasad och ett tak klädd i titanzink. Arkitektens val av material spelar väl tillsammans med byggnadens utformning och skolans huvudbyggnad från 1914, enligt Plåtprisets jury. Långbrodalsskolans nya byggnad invigdes hösten 2017 och nu är den nominerad till priset Plåt18. Arkitekterna bakom den spännande byggnaden är Pauline Ringvall och Martin Kjerruld från byrån Niras Arkitekter. – Det är alltid kul när SISAB:s nybyggnationer uppmärksammas. Det visar att vi kan bygga moderna och hållbara utbildningsmiljöer samtidigt som vi vågar skapa unika och

 7. Rötterna i Rinkeby – SISAB utlyser idétävling

  Hur kan skola och närmiljö utvecklas för att lyfta en stadsdel? SISAB lanserar en idétävling med målet att samla in förslag som kan bidra till att främja en miljömässig och social hållbar utveckling i stadsdelen Rinkeby, med skolan i centrum. – Med tävlingen Rötterna i Rinkeby vill vi lyfta skolans möjlighet att påverka ett område. Hur kan vi förstärka det som är bra och samtidigt hitta nya sätt för att skapa skolan mitt i byn, en självklar samlingspunkt att vara stolt över, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och SISAB:s ordförande. Målsättningen med tävlingen är att inspirera till

 8. Första spiken inför renovering av skola i Hässelby

  Hässelbygårdsskolan ska nu renoveras och tillgänglighetsanpassas. Ett efterlängtat arbete som firas med ett första spikslag och en symbolisk sprängning. – Nu investerar vi som aldrig förr, både i att vårda och modernisera stadens befintliga skolor och i att bygga helt nya skolor, så att alla kan lita på att det finns en bra grundskola nära hemmet, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och ordförande för SISAB. Hässelbygårdsskolan ska rustas upp och tillgänglighetanpassas. Skolan är byggd 1957 och är grönklassad; den har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Det erbjuder en del utmaningar

 9. SISAB skapade 5000 nya elevplatser

  SISAB:s bidrag till ett kraftigt expanderande Stockholm är bygga skolor och förskolor. Fram till 2040 måste antalet elevplatser i staden öka med 55 000, motsvarande Östersunds  befolkningsmängd. Delmålet för i år var att få fram 5000 nya platser och med en månad tillgodo nådde organisationen målsnöret. – Detta är resultatet av ett gott samarbete mellan SISAB och Stockholms stad och ett bevis på hur SISAB:s samlade kompetens klarar av de krav som ställs på bolaget. Jag är stolt över mina kollegors arbetsinsats, säger Claes Magnusson, vd för SISAB. Målet för nästa år blir att gå från

 10. Få farliga kemikalier i förskola

  En helt kemikaliefri inomhusmiljö är omöjlig att nå. Däremot kan man arbeta kemikaliesmart och försöka begränsa antalet skadliga ämnen så långt det går. En ny forskningsrapport visar att kemikaliesmarta åtgärder lönat sig i förskolor. SISAB har under flera år arbetat för att minska mängden skadliga kemikalier i förskolor och skolor genom sina egna miljöstyrningsrutiner, där Byggvarubedömningen används som ett verktyg för kemikaliesmarta val av byggmaterial. – Det är verkligen glädjande och ett bevis på att våra krav på kemikaliesmarta materialval har gett önskat resultat. När vi blir fler