Visselblåsarfunktion

Som anställd, inhyrd konsult, leverantör och underleverantör åt SISAB har du möjlighet att rapportera misstanke om allvarliga oegentligheter inom företaget.

Detta kan göras direkt till ansvarig chef, HR eller ledningsgrupp. Ibland kanske det inte är helt enkelt eller möjligt, då kan du anmäla anonymt via SISAB:s externa visselblåsarfunktion.

Syftet med visselblåsarsystemet

På SISAB strävar vi efter en transparent företagskultur som följer de etiska riktlinjer som finns inom bolaget. Om vi ser brister/oegentligheter kopplade till SISAB måste vi ha mod att slå larm. En person som rapporterar om sådana oegentligheter är en tillgång i arbetet om att verka för en hederlig och ansvarstagande verksamhet. Vi strävar alltid efter att i första hand prata med den det berör, men ibland är det kanske inte helt enkelt eller möjligt. Då finns möjlighet att anmäla anonymt via våra externa visselblåsarfunktion.

För mer information om funktionen ex. hur du anmäler, vad som kan anmälas, vem som kan anmäla m.m., trycker du på länken till höger.

Frågor om Visselblåsarfunktionen? Kontakta Frida Lindmark, HR-avdelningen.

Loading...