Betygsverktyg Miljöbyggnad

SISAB certifierar all nyproduktion enligt systemet Miljöbyggnad. Vi har SISAB-anpassat SGBC:s betygsverktyg för att uppnå totalbetyget Silver på bästa sätt.

Verktyget utgår från en analys som är gjord utifrån SISAB:s projekteringsanvisningar och arbetssätt. En utgångspunkt är också att ansökan och verifiering ska kunna ske så effektivt och arbetsbesparande som möjligt.

SISAB:s Goda exemepl Miljöbyggnad 2.2 på SISAB ger bakgrunden till varför SISAB valt betygsverktygets kombination av indikatornivåer. Den ger också tips om hur projektet ska arbeta på bästa sätt under certifierings- och verifieringsprocessen. Miljöbyggnad på SISAB och betygsverktyget vänder sig främst till miljösamordnare, projektledare samt även projektansvariga och förvaltare på SISAB.

Här hittar du betygsverktyget (Bilaga 1 till Miljöbyggnad 2.2 på SISAB)