SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel ger stöd till dig som arbetar med förändringar i våra lokaler. De är komplement till SISAB:s projekteringsanvisningar, som däremot är styrande.

I våra projekt är dessa Goda exempel rådgivande, de innehåller bl.a. förslag på rekommenderade lösningar, arbetsätt och hjälp vid projektering. De är uppdelade i områdena: Övergripande, Bygg, Rum, Teknik och Utemiljö.

SISAB:s Goda exempel är främst skrivna för skola men går att tillämpa även i förskolas lokaler.

Revidering sker årligen och vid behov även löpande under året.
SISAB har en styrgrupp som ansvarar för att utveckla Goda exempel och enheten Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Övergripande

Rum

 Version
Arkiv i skola 2017-07-05
Bildsal 2019-08-19
Driftutrymme 2020-04-07
Duschrum med torkplats 2020-04-07
Elevhälsa 2019-08-19
Hem- och konsumentkunskap 2019-08-19
Hemvist 2019-08-19
Idrott 2019-08-19
Kök och matsal i skola 2019-08-19
Kök och matsal i skola referensritning               2017-04-14
Lärosal och grupprum 2019-08-19
Musiksal 2019-01-04
NO-lokaler 2019-08-19
Personalutrymmen 2019-08-19
Städutrymmen 2018-03-25
Textilslöjdsal 2019-01-25
Trä- och metallslöjdsal 2019-08-19
Vilrum 2019-08-19
WC i skola 2020-04-07

Utemiljö

 Version
Dagvattenhantering 2019-06-28
Goda exempel förskolans mark                                        Hänvisning
Multisportarena och konstgräsytor 2017-08-11
Skolgårdar - trafiksäkerhet 2019-06-28