Goda exempel förskola

Syftet med SISAB:s Goda exempel är att ge stöd till de personer som arbetar med förändringar i SISAB:s lokaler. Här hittar du SISAB:s Goda exempel och ritningar för förkolans mark.

Goda exempel och ritningar förskolans mark

Alla Goda exempel består av en beskrivning med tillhörande ritningar, vilka finns i två olika filformat, pdf och dwg. Läs först beskrivningen för varje Gott exempel.

Förråd, cykelförråd och leklådor (Uppdaterad 2017-08-11)

Barnvagnstak (Uppdaterad 2017-04-14)

Solskydd (Uppdaterad 2017-04-14)

Planteringsskydd och planteringslådor (Uppdaterad 2017-04-14)

Grindar, staket och plank (Uppdaterad 2017-04-14)

Scener, gradänger, ramper m.m. (Uppdaterad 2017-04-14)

Konstgräs och fallskyddsgummi (Uppdaterad 2020-06-03)

  • Anslutning till konstgräs och fallskyddsgummi | M23 | ritning | dwg-fil

Vattenlek (Uppdaterad 2017-04-14)

Utrustning (Uppdaterad 2018-07-24)