Allmän idétävling: "Rötterna i Rinkeby"

Tävlingen arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter och var öppen för alla. Det var ett spännande projekt med 31 bidrag som gav inspiration och idéer till utvecklingen av skolor över hela Stockholm.

I månadsskiftet januari/februari 2018 lanserades tävlingen, som var en allmän idétävling, och vinnaren utsågs i juni samma år. Tävlingsområdet var förlagt till Rinkeby i Stockholm.

En tävling är ett fantastiskt sätt för oss att betona utbildningsmiljöernas roll i en växande stad. En skola är så mycket mer än ett hus och nu vill vi öppna upp för kreativa koncept som är hållbara på alla sätt, sa Claes Magnusson, vd SISAB i ett pressmeddelande.

Stockholm växer och med det behovet av utbildningsplatser i staden. Fram till 2040 planerar SISAB att gå från dagens 130 000 utbildningsplatser till 180 000, en ökning med smått ofattbara 50 000 utbildningsplatser. Samtidigt ställer SISAB höga krav på hållbarhet, utan att kostnaderna ska skena. Det gör att utveckling, innovation och kreativa lösningar prioriteras.

– Genom att arrangera en tävling kan vi utmana hur en hållbar utbildningsmiljö kan utformas. Vår förhoppning är att vi får bidrag som väver in samhället i utbildningsmiljön på ett sätt som främjar rörelse, aktivitet och gemenskap, sa Anne-Maj Björkskog, arkitekt på SISAB och tävlingens projektledare.

För att skapa förutsättningar för mesta möjliga lärande från tävlingen samarbetar SISAB med flera av Stockholms stads förvaltningar, däribland utbildningsförvaltningen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Mer information om tävlingen hittar du här