Historik kring SISAB:s byggnadsbestånd

Skolorna i Stockholm täcker en lång tidsperiod i stadens byggnadshistoria, från sent 1600-tal till begynnande 2000-tal.

Skolorna är en mycket viktig del av Stockholms bebyggelse. De har oftast kommit till då stadens områden byggts ut eller förtätats. En del av ytterstadsskolorna låg utanför Stockholms stad och fick en utpräglat lantlig karaktär.

Under andra världskriget stannade skolbyggandet nästan av helt och hållet. Efterkrigstiden innebar ett intensivt skolhusbyggande i Stockholm. Större delen av de skolor som byggts i Stockholm sedan 1800-talets mitt finns kvar än idag.

Kulturhistorisk klassificering

95 av SISAB:s skolfastigheter har någon form av kulturhistorisk klassificering. Av dem dominerar de grönmärkta (67) som är rätt jämnt spridda över stadens yttre och inre delar. Av de blåmärkta (15) ligger de flesta i innerstan och de flesta av de gulmärkta (13) ligger i Stockholms södra delar. Läs mer om stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringar, och se vilka vilka fastigheter som är klassade på stadsmuseet.stockholm.se.