Konstnärlig utsmyckning

I Stockholms skolor finns en fantastisk konstskatt, som byggts upp under mer än ett sekel. Elever och personal ska i sin skola kunna möta konst.

Konsten i skolorna visar olika epokers uttryck och konstnärliga tekniker. Under hela 1900-talet har Stockholms stad köpt in så kallad lös konst som deponerats på skolorna. Konstsamlingen består även av fastighetsbunden konst, som beställts för en speciell skola i samband med nybyggnation enligt den så kallade enprocentregeln.

Vid nybyggnader och större om- och tillbyggnader avsätter vi en procent av den hyresgrundande produktionskostnaden för konstnärlig utsmyckning.

Vid handläggning av frågor om konstnärlig utsmyckning av byggnader biträder oss Stockholm konst, som är en del av kulturförvaltningen i Stockholms stad och ersätter Stockholms konstråd sedan 2008. För förvaltning, underhåll och renovering av den offentliga konsten ansvarar Stockholms stadsmuseum.

Konsten i Stockholms skolor och förskolor har många gånger uppmärksammats och belönats med utmärkelser. För oss på SISAB är det en fantastisk möjlighet att få pryda våra lokaler med konst.