SISAB planerar arkitekttävling för Sveriges mest hållbara skola

Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter och kommer att vara öppen för alla. Temat för tävlingen kommer att vara social hållbarhet.

I månadsskiftet januari/februari 2018 lanseras tävlingen, som är en allmän idétävling, och vinnaren ska utses i juni samma år. Tävlingsområdet är förlagt till Rinkeby i Stockholm.

En arkitekttävling är ett fantastiskt sätt för oss att betona utbildningsmiljöernas roll i en växande stad. En skola är så mycket mer än ett hus och nu vill vi öppna upp för kreativa koncept som är hållbara på alla sätt, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

Stockholm växer och med det behovet av utbildningsplatser i staden. Fram till 2040 planerar SISAB att gå från dagens 130 000 utbildningsplatser till 180 000, en ökning med smått ofattbara 50 000 utbildningsplatser. Samtidigt ställer SISAB höga krav på hållbarhet, utan att kostnaderna ska skena. Det gör att utveckling, innovation och kreativa lösningar prioriteras.

– Genom att arrangera en arkitekttävling kan vi utmana hur en hållbar utbildningsmiljö kan utformas. Vår förhoppning är att vi får bidrag som väver in samhället i utbildningsmiljön på ett sätt som främjar rörelse, aktivitet och gemenskap, säger Anne-Maj Björkskog, arkitekt på SISAB och tävlingens projektledare.

För att skapa förutsättningar för mesta möjliga lärande från tävlingen samarbetar SISAB med flera av Stockholms stads förvaltningar, däribland utbildningsförvaltningen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Tävlingen publiceras på https://www.arkitekt.se/bransch/tavlingar/.