Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

SISAB har cirka 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar vi 1,8 miljoner kvadratmeter, där ungefär tvåhundratusen barn, unga och vuxna vistas dagligen. Ytan motsvarar hela fem Gamla stan - samlade i en och samma stad.

Förutom drift och underhåll av fastigheterna arbetar vi med omfattande om- och tillbyggnationer samt vissa nybyggnationer.

Största delen av våra fastigheter hyrs av Stockholms stad. Cirka 16 % hyrs ut för andra ändamål, bl.a. till friskolor, bostäder, parkeringsgarage och kommersiella lokaler.

Vår vision

SISAB är den självklara utbildningsvärden.

Vår affärsidé

För att ge barn och ungdomar bästa möjliga start i livet äger, förvaltar och utvecklar vi Stockholms skolor och förskolor. Med hållbarhet och smarta lösningar i trygga och inspirerande utbildningsmiljöer bidrar vi till att forma framtidens Stockholm.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är framtagen av Stockholms Stadshus AB och är den etiska policy och beteendeguide som SISAB har antagit och tillämpar. "Våra värderingar" förtydligar SISAB:s värderingsgrunder och kultur.

Tillsammans utgör vår vision, affärsidé och värdegrund grunden för vårt ständigt pågående arbete med beteende och värderingar.