1. Fel-/skadeanmälan
 2. Fastighetsdatabasen
 3. Upphandlingar
 4. Projekterings-anvisningar
 5. Referenser

Årsredovisning

Läs om vad vi använder pengarna till och hur SISAB som fastighetsbolag arbetar för ett hållbart samhälle. Lär också känna företaget lite närmare.

Hållbarhet

SISAB värnar starkt om en sund inomhusmiljö i skolor och förskolor. Vi engagerar oss också i yttre miljöfrågor som energi och klimatpåverkan.

Nyheter

 1. SISAB:s nya miljöprogram

  Den 29 november antog SISAB:s styrelse ett nytt miljöprogram för perioden 2017-2019 som tydliggör bolagets ambitioner inom miljöområdet.

Pressmeddelanden

 1. SISAB kopplar upp sina fastigheter och sparar 40 miljoner per år

  År 2012 startade SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) ett omfattande projekt med att utöka övervakning och styrning av sina fastigheter via ett digitalt system. Målsättningen var att få kontroll över energi- och värmekostnader samt minimiera brand och skadegörelse. Sedan projektet startade har man sparat 190 miljoner kronor. I dag, fem år senare, är alla SISAB:s skolor (200 stycken) samt huvuddelen av förskolorna (cirka 350 stycken) digitaliserade. Över 5000 styrande inomhuscensorer har monterats och cirka 2000 datundercentraler installerats. -Vår målsättning är att vi ska kunna

 2. SISAB bygger ny skola i Midsommarkransen - Brandstegen

  SISAB har fått i uppdrag av Utbildningsförvaltningen att bygga en ny grundskola för cirka 1000 elever i Midsommarkransens gamla brandstation. Skolan beräknas stå klar år 2020 och har en budget på 419 miljoner kronor. [image]Den 30 januari 2017 klubbade Stockholms kommunfullmäktige igenom beslutet. Skolan planeras för tre paralleller F-6, fyra paralleller 7-9 samt en grundsärskoleenhet. Totalt 1 005 elever inklusive särskola med 15 elever. - Alla stockholmare ska kunna lita på att det finns en bra kommunal grundskola nära hemmet. I Midsommarkransen blir det dessutom en ovanligt vacker och

 3. SISAB:s första skolinvigning år 2017 – Lindeskolan i Enskede

  Under två års tid har SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB renoverat och byggt till Lindeskolan. Efter färdigställande, renovering samt tillbyggnad, är Lindeskolan i dag en treparallellig F – 6-skola med plats för 570 elever. Kostnaden uppgår till 165 miljoner kronor. [image][image]Lindeskolan, före detta Lindeparkens gymnasium, har genomgått en omfattande renovering samt fått en ny tillbyggnad. Den befintliga lokalytan är 4700 kvadratmeter och tillbyggnaden är 900 kvadratmeter. Skolan är utrustad med slöjd-, bild- och musiksalar, bibliotek och hemkunskaplokaler. I anknytning till

Lediga tjänster Sista ansökan

 

Elspecialist

Löpande

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Som medarbetare på SISAB bli ...

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Som medarbetare på SISAB bli ...

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Som medarbetare på SISAB bli ...

SISAB är ett av Sveriges största fastighetsbolag och vi som arbetar här har mycket att vara stolta över. Våra smarta och hållbara lösningar för barnens och ungdomarnas utbildningsm ...

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Som medarbetare på SISAB bli ...

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Som medarbetare på SISAB bli ...

Håller du med om att barnen är det viktigaste vi har? På SISAB får du arbeta för att driftoptimera framtidens utbildningsmiljöer i en av Europas mest expansiva regioner. Ditt uppdr ...

Projektansvarig

Löpande
Lediga jobb bild

Stockholm är en kommun i tillväxt och för att möta ökande behov av utbildningsplatser så kommer vi behöva bygga om/bygga ut många av våra förskolor/skolor. Dessutom krävs det att ...