1. Fel-/skadeanmälan
 2. Fastighetsdatabasen
 3. Upphandlingar
 4. Projekterings-anvisningar
 5. Goda exempel

Års- och hållbarhetsredovisning

2016 slog vi rekord i att bygga skolor och förskolor och levererade över 5 500 nya elevplatser. Läs om hur vi använder pengarna och lär känna oss lite närmare.

Hållbarhet

SISAB värnar om en trygg, tillgänglighetsanpassad och sund utbildningsmiljö. Vi engagerar oss också i miljöfrågor som energi och klimatpåverkan.

Nyheter

 1. Spännande försök med passivhus

  Varma sommardagar med heta strålar, kalla vinterdagar och ont om solvärme – hur kan skolhus anpassas till vårt nordiska klimat? Ett av SISAB…

 2. Hos oss finns rum för kunskap att växa

  Vad kan man göra för att vara en attraktiv arbetsgivare? En hel del! SISAB:s HR-specialist berättar här om en rad steg vi tagit för att öka …

 3. Arkitektonisk gestaltning mer än estetik

  Ökad kunskap om gestaltning av skolor och förskolor bidrar till en bättre vardagsmiljö för barnen och till en hållbar samhällsutveckling. Fö…

 4. Gasverkets första grundskola

  Bygget av skolan är officiellt igång. Första spadtaget är taget och den gamla verkstadslokalen från slutet av 1800-talet ska få några modern…

 5. Alvikskolans nyputsade kostym

  Alviksskolan kulturminnesmärkta klassrum har renoverats och moderniserats. Ett utmanande arbete som firades med en nyinvigning fredagen 19 m…

Pressmeddelanden

 1. SISAB tecknar samverkansavtal med Skanska om Rödabergsskolan

  SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB har tecknat ett samverkansavtal med Skanska avseende ny- och ombyggnation av Rödabergsskolan. Projektet beräknas ge skolan ytterligare 400 platser, vilket ökar kapaciteten till cirka 1 040 elever Uppdraget innebär i en första fas att tillsammans utarbeta systemhandlingar, att förbereda kommande byggentreprenad och upprätta riktpris för byggentreprenaden. Den nuvarande skolbyggnaden, som byggdes 1953, ritades av Paul Hedquist och är kulturhistoriskt värdefull, vilket ställer särskilda krav på ombyggnationen. - När en stad växer i den takt som Stockholm

 2. SISAB ger Veidekke i uppdrag att bygga om Hökarängsskolan

  Efter genomförd upphandling har Veidekke tillsammans med dotterbolaget Veitech fått i uppdrag av SISAB att genomföra en ombyggnation av Hökarängsskolan. I uppdraget ingår en total ombyggnation av Hökarängsskolan med en totalyta på 12 000 kvm. Skolans ventilation och övriga installationer kommer både renoveras och moderniseras. Fastigheten är ifrån 1950-talet och har grönklassats av Stockholms stadsmuseum vilket betyder att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde. En utmaning med projektet är att man kommer spränga under skolbyggnaden för att skapa yta för teknikutrymmen. Produktionen

 3. Håven blir permanent förskola

  Förskolan Håven rivs och förskolan Håven byggs. I Sköndal ersätter SISAB paviljongförskolan och bygger en ny permanent förskola. – Nu får barnen i Sköndal ännu ett riktigt litet förskolepalats som kommer att innehålla högkvalitativ pedagogisk verksamhet i miljövänliga lokaler. Det är helt rätt prioritering av stadsdelsnämnden att satsa på permanenta lösningar, säger Olle Burell (S) skolborgarråd och styrelseordförande för SISAB. I Sköndal har Farsta stadsdelsnämnd beställt en förskola, av modellen Framtidens förskola, anpassad för sex avdelningar. I dag drivs förskolan i tillfälliga

 4. Ny förskola i växande Farsta

  Framtidens förskola landar i snabbväxande Farsta. I området Stora Sköndal byggs och planeras det för över 500 bostäder och nu börjar SISAB bygget av förskolan Galamiddagen. – Nu när Farsta växer åt alla väderstreck så är det särskilt viktigt att vi planerar för barnen i ett tidigt skede, säger Olle Burell (S) skolborgarråd och styrelseordförande för SISAB I området Stora Sköndal har Farsta stadsdelsnämnd beställt en förskola, av modellen Framtidens förskola, anpassad för sex avdelningar. Investeringen beräknas till 42 miljoner kronor och förskolan är redo att ta emot barn och

Byggprojekt på gång

Vi bygger för dagens och morgondagens generationer!

Vi har ständigt flera hundratals byggprojekt på gång, stora som små, för att möta upp Stockholms stads efterfrågan på ett ökat antal elevplatser. Läs mer om några särskilt intressanta projekt!

Lediga tjänster Sista ansökan

 

Projektansvarig

Löpande
Lediga jobb bild

Stockholm är en kommun i tillväxt och för att möta ökande behov av utbildningsplatser så kommer vi behöva bygga om/bygga ut många av våra förskolor/skolor. Dessutom krävs det att ...

Elspecialist

Löpande

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Som medarbetare på SISAB bli ...