1. Fel-/skadeanmälan
 2. Fastighetsdatabasen
 3. Upphandlingar
 4. Projekterings-anvisningar
 5. Goda exempel

Års- och hållbarhetsredovisning

2016 slog vi rekord i att bygga skolor och förskolor och levererade över 5 500 nya elevplatser. Läs om hur vi använder pengarna och lär känna oss lite närmare.

Hållbarhet

SISAB värnar om en trygg, tillgänglighetsanpassad och sund utbildningsmiljö. Vi engagerar oss också i miljöfrågor som energi och klimatpåverkan.

Nyheter

 1. Få farliga kemikalier i förskola

  En helt kemikaliefri inomhusmiljö är omöjlig att nå. Däremot kan man arbeta kemikaliesmart och försöka begränsa antalet skadliga ämnen så lå…

 2. Checklista inför julledigheten

  Tack för ett ännu ett bra år fyllt av goda möten och fina samarbeten. Inför julledigheten vill vi på SISAB passa på att önska god jul och at…

 3. Fastighetsbarometern 2017

  SISAB:s stora kundundersökning är genomförd. I år har SISAB bytt leverantör och därför går det inte att jämföra med tidigare resultat. Fr…

 4. SISAB skapade 5000 nya elevplatser

  SISAB:s bidrag till ett kraftigt expanderande Stockholm är bygga skolor och förskolor. Fram till 2040 måste antalet elevplatser i staden öka…

Pressmeddelanden

 1. SISAB skapade 5000 nya elevplatser

  SISAB:s bidrag till ett kraftigt expanderande Stockholm är bygga skolor och förskolor. Fram till 2040 måste antalet elevplatser i staden öka med 55 000, motsvarande Östersunds  befolkningsmängd. Delmålet för i år var att få fram 5000 nya platser och med en månad tillgodo nådde organisationen målsnöret. – Detta är resultatet av ett gott samarbete mellan SISAB och Stockholms stad och ett bevis på hur SISAB:s samlade kompetens klarar av de krav som ställs på bolaget. Jag är stolt över mina kollegors arbetsinsats, säger Claes Magnusson, vd för SISAB. Målet för nästa år blir att gå från

 2. Få farliga kemikalier i förskola

  En helt kemikaliefri inomhusmiljö är omöjlig att nå. Däremot kan man arbeta kemikaliesmart och försöka begränsa antalet skadliga ämnen så långt det går. En ny forskningsrapport visar att kemikaliesmarta åtgärder lönat sig i förskolor. SISAB har under flera år arbetat för att minska mängden skadliga kemikalier i förskolor och skolor genom sina egna miljöstyrningsrutiner, där Byggvarubedömningen används som ett verktyg för kemikaliesmarta val av byggmaterial. – Det är verkligen glädjande och ett bevis på att våra krav på kemikaliesmarta materialval har gett önskat resultat. När vi blir fler

 3. Första spadtag för ny förskola i Hökarängen

  Den nya förskolan i kvarteret Toppsockret, stadsdelen Hökarängen, byggs med 6 avdelningar och kommer stå färdig för inflyttning i december 2018. – Här får vi en ny, fin förskola som på sikt ersätter de tillfälliga förskolelokalerna i området. Den nya förskolan byggs med rum och lekytor väl anpassade för barnens lek och lärande som är så otroligt viktigt, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och styrelseordförande för SISAB. Hökarängen byggdes ut under 1940-talet där en mer varierad stadsplanestruktur eftersträvades. Det har tidigare funnits en förskola på södra sidan om Lingvägen, men

 4. SISAB planerar arkitekttävling för Sveriges mest hållbara skola

  Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter och kommer att vara öppen för alla. Temat för tävlingen kommer att vara social hållbarhet. I månadsskiftet januari/februari 2018 lanserar SISAB den allmänna idétävlingen och vinnaren ska utses i juni samma år. Tävlingsområdet är förlagt till Rinkeby i Stockholm. – Skolan är en spegel av samhället och genom att tänka nytt kring vad som är en attraktiv och hållbar skolmiljö kan vi ta vara på olika typer av resurser – både mänskliga och lokalmässiga – som stärker och utvecklar Rinkeby. Jag tror att arkitekter har mycket att bidra med i

Byggprojekt på gång

Vi bygger för dagens och morgondagens generationer!

Vi har ständigt flera hundratals byggprojekt på gång, stora som små, för att möta upp Stockholms stads efterfrågan på ett ökat antal elevplatser. Läs mer om några särskilt intressanta projekt!

Lediga tjänster Sista ansökan

 

Fastighetsvärd

Löpande

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Som medarbetare på SISAB bli ...

Är du en driven person med analytisk förmåga och har erfarenhet från arbete med kravställning och förvaltning? I rollen som systemförvaltare på SISAB får du möjlighet att bidra til ...

Upphandlare

Löpande

SISAB är ett av Sveriges största fastighetsbolag och vi som arbetar här har mycket att vara stolta över. Våra smarta och hållbara lösningar för barnens och ungdomarnas utbildningsm ...

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Som medarbetare på SISAB bli ...

Nu finns möjlighet att kliva in i en nyinrättad roll på SISAB och bidra till att öka antalet elevplatser för barn och ungdomar i Stockholm genom kunskap och intresse för Miljöbyggn ...

I rollen som Driftsamordnare på SISAB får du möjlighet att arbeta med elsäkerhet- och driftfrågor från ett helhetsperspektiv och samtidigt bidra till att öka antalet elevplatser fö ...

I rollen som Driftsamordnare på SISAB får du möjlighet att arbeta med driftfrågor från ett helhetsperspektiv och samtidigt bidra till att öka antalet elevplatser för barn och ungdo ...

Är du en tekniskt kunnig person med en drivkraft att vilja utveckla och förbättra system? Nu söker vi en driftledare för våra larm- och säkerhetssystem till vår driftavdelning på S ...

Projektansvarig

Löpande
Lediga jobb bild

Stockholm är en kommun i tillväxt och för att möta ökande behov av utbildningsplatser så kommer vi behöva bygga om/bygga ut många av våra förskolor/skolor. Dessutom krävs det att ...