1. Fel-/skadeanmälan
 2. Fastighetsdatabasen
 3. Upphandlingar
 4. Projekterings-anvisningar
 5. Referenser

Årsredovisning

Läs om vad vi använder pengarna till och hur SISAB som fastighetsbolag arbetar för ett hållbart samhälle. Lär också känna företaget lite närmare.

Hållbarhet

SISAB värnar starkt om en sund inomhusmiljö i skolor och förskolor. Vi engagerar oss också i yttre miljöfrågor som energi och klimatpåverkan.

Nyheter

 1. 10:e gången i år!

  Förskolan Kolonnetten i Enskede invigdes onsdagen den 26 oktober.

 2. Två blir mer

  SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, får Stockholms stads forum för hållbara fastigheters pris ”Två blir mer” för sitt arbete med att mins…

Pressmeddelanden

 1. SISAB tecknar serviceavtal med Bravida

  SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, har tecknat serviceavtal med Bravida TSM för vvs-system i SISAB:s fastigheter. Det nya avtalet är på två år, med option på ytterligare två plus två år. Det beräknade ordervärdet är omkring 20-30 miljoner kronor per år. I serviceavtalet ingår även förvaltningsentreprenad med regelbunden tillsyn och skötsel av vvs-installationer, inklusive felavhjälpande underhåll och jourverksamhet. SISAB har redan tidigare använt sig av Bravida TSM för felavhjälpande underhåll i fastigheterna. I och med det nya avtalet kommer Bravida att få ytterligare ansvar för

 2. SISAB inviger ännu en förskola, den tionde i raden i år

  SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, har på uppdrag av Stockholm Stad byggt ännu en ny förskola i Enskede, Kolonnetten. Förskolan blir den tionde färdigställda förskolan under år 2016. Förskoleplatserna har, i och med Kolonnetten, ökat med cirka 1200 platser under året. Förskolan har plats för 108 förskolebarn och ersätter en äldre, mindre förskola i Enskede. Marken för den mindre förskolan behövdes för att ge plats åt nya bostäder. - Det här är den tionde förskolan som vi tagit i bruk i år. Vi har ökat förskoleplatserna inom Stockholm stad med cirka 1200 platser i år. Det tycker jag är

 3. SISAB kommenterar felaktig momsredovisning

  Skatteverket har under våren 2016 granskat SISAB:s, Skolfastigheter i Stockholm AB, momsredovisning för perioden 1 januari 2015 – 30 april 2016. Skatteverket kunde konstatera att SISAB felaktigt nyttjat avdrag för ingående moms under uppförandeskede, det vill säga dragit av ingående moms i fel perioder. Beloppet som SISAB åläggs att redovisa tillbaka uppgår till 50,7 miljoner kronor. Av detta kommer cirka 20 miljoner koronor att kunna dras av igen i oktober 2016 då några byggnader har färdigställts. Resterande belopp kommer att kunna dras av igen i den takt som byggnaderna tas i bruk.

Lediga tjänster Sista ansökan

 

Är du teknikern som älskar att fördjupa dig i strategier och analyser? Trivs du lika bra med att agera spindeln i nätet? Känner du dig lika hemma i hissmaskinrummet som på kontoret ...

Projektansvarig

2016-11-21
Lediga jobb bild

Stockholm är en kommun i tillväxt och för att möta ökande behov av utbildningsplatser så kommer vi behöva bygga om/bygga ut många av våra förskolor/skolor. Dessutom krävs det att ...