Organisation

SISAB bildades 1991 och är ett av 16 aktiva bolag som ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, ägd av Stockholms stad.

Bolaget är från 1 januari 2017 organiserat i åtta avdelningar: Fastighet, Projekt, Drift, Fastighetsutveckling, Upphandling, Ekonomi & Administration, HR och VD-stab. Vi är cirka 200 anställda på vårt kontor i Årstadal.

SISAB:s VD har det övergripande ansvaret för bolagets verksamhet och har till sin hjälp en ledningsgrupp där alla strategiska beslut fattas. VD är föredragande i bolagets styrelse som är sammansatt utifrån det politiska styret i Stockholms stad.

 

Länkar