Våra medarbetare sätter upp skyltar med information om Rättvist byggande på olika språk.

Rättvist byggande - Byggherrar i samverkan för sund konkurrens och brottsfria byggen

Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på byggarbetsplatser. Som medlem i föreningen Rättvist byggande tar vi täten i arbetet för sund konkurrens och brottsfria byggen tillsammans med andra byggherrar i hela landet.

 

Vi har bestämt oss. Våra byggarbetsplatser ska vara fria från oegentligheter. Och våra hyresgäster ska kunna lita på att deras skolor, förskolor eller lägenheter är byggda på rätt värderingar.

 – Som entreprenör för Stockholms stad ska man veta att det lönar sig att göra rätt oavsett vilket land bolaget som utför arbetet kommer ifrån, säger Magnus Colling, upphandlingschef på SISAB.

Tillsammans med över 30 andra byggherrar jobbar vi proaktivt och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Det handlar om sund konkurrens på lika villkor och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer.

Sund konkurrens på lika villkor

Visionen med Rättvist byggande är att branschen ska veta att det inte lönar sig att fuska på våra byggarbetsplatser. Vi ska attrahera de seriösa företagen för en sund konkurrens på lika villkor. Våra entreprenörer ska betala skatt och sociala avgifter samt ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester. Detta gäller även våra underentreprenörer. På våra byggarbetsplatser ska alla ha ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd. 

Så här jobbar vi med Rättvist byggande

Arbetet med Rättvist byggande omfattar alltifrån krav vid upphandling och avtalsskrivning till kontroller på byggarbetsplatser. 

  • Våra medarbetare är utbildade i Rättvist byggande.
  • Samtliga entreprenörer på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss.
  • Byggarbetsplatserna skyltas med Rättvist byggande.
  • Kontroller görs oannonserat på vår byggarbetsplatser av säkerhetsföretaget Scandinavian Risk Solution, SRS. De kontrollerar bland annat att de som jobbar på våra byggarbetsplatser har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
  • Vi uppmanar alla att anmäla misstankar om oegentligheter till Fair Play Bygg. En oberoende organisation som tar emot tips om brottslighet i byggbranschen.

När vi hittar avvikelser kontaktar vi huvudentreprenören och för en dialog om krav på åtgärder och möjliga påföljder. Vi anmäler alltid lagbrott till polisen och/eller berörd tillsynsmyndighet.

Breddad satsning ger större genomslag

Fler aktörer visar intresse för Rättvist byggande och 2019 tecknade Stockholmshem en gemensam avsiktsförklaring med Svenska Bostäder, Familjebostäder och SISAB för att jobba enhetligt och proaktivt tillsammans. 2020 anslöt även Micasa Fastigheter. Vi har också ett gemensamt kontrakt med Scandinavian Risk Solution, SRS, som genomför kontrollerna på våra byggen. 

Samverkan mellan flera aktörer

Rättvist byggande är ett samarbete mellan byggherrar i hela landet och föreningen har utvecklats i nära samarbete med Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och branschorganisationerna Stockholms Byggmästareförening, Fairplay Bygg och ID06.

Anmäl fel och brister

Om du misstänker att lagar och avtal inte följs kan du göra en anonym anmälan till Fair Play Bygg, en oberoende organisation som lämnar informationen vidare till ansvarig myndighet.

Tipsa (fairplaybygg.se)

Loading...