Matavfallsinsamling

Nya regler för matavfallsinsamling sedan 1 januari 2021.

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholms stad. Obligatoriet gäller från 1 januari 2021 för Stockholmsrestauranger, storkök och andra verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag.

Vad innebär obligatoriet?

  • 1 januari 2021 blir det obligatoriskt för restauranger och storkök som serverar fler än 25 portioner/dag.
  • 1 januari 2023 införs obligatorium för hushåll, både villor och flerfamiljshus, samt för övriga verksamheter som till exempel har pentryn/kök för sina anställda. Hur avfallstaxan kommer att se ut efter införandet av obligatoriet är inte klart ännu.

Ansökan om dispens

Restauranger och fastighetsägare, som har svårigheter att uppfylla kravet, kommer kunna ansöka om dispens. Ansökan om dispens ansvarar alltid fastighetsägaren för, även om abonnemanget ligger hos restaurangen. Dispensanmälningar kommer att hanteras av miljöförvaltningen. Kontakta miljöförvaltningen för mer information om regler och information om hur processen för dispensansökan ska fungera.

Tillsynskostnader

Om ni inte börjar matavfallssortera eller ansöker om dispens så kan miljöförvaltningen inleda ett tillsynsärende. Tillsynskostnader debiteras enligt miljöförvaltningens taxa.

De verksamheter som inte kan matavfallssortera från den 1/1 2021 måste meddela SISAB så att en dispensansökan ska kunna skickas in till miljöförvaltningen för att undvika tillsynskostnader.

Vi utebliven dispens, om matavfallssortering ej kan genomföras, kan en tillsynskostnad tillkomma.

Dispens blanketten hittar du på Stockholms stads webbplats:

Ansökan om tidsbegränsad dispens från utsortering av matavfall enligt 68 § Föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun (tillstand.stockholm)

Er verksamhet ska fylla i uppgifterna under respektive rubrik nedan:

  • Obligatoriska uppgifter om verksamheten.
  • Skäl för dispens.
  • Ansökningsperiod.
  • Planerade åtgärder för att möjliggöra utsortering av matavfall.

Mejla den ifyllda blanketten, samt ert kontraktsnummer, senast den 18 december till: Funktion.SISAB.Matavfallsinsamling@sisab.se

SISAB kommer därefter att fylla i resten och skicka in ansökan om dispens, då det är fastighetsägarens ansvar.

Se mer information om reglerna via länken:
Obligatoriet för hushåll | Matavfall (stockholmvattenochavfall.se)

Tre sopsorteringskärl på rad.

Dispensblanketten för matavfallsinsamling

På stockholms stads webblats hittar du blanketten Ansökan om tidsbegränsad dispens från utsortering av matavfall enligt 68 § Föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun (Kfs 2019:27).

Mejla ifylld blanketten, samt ert kontraktsnummer, senast den 18 december till: Funktion.SISAB.Matavfallsinsamling@sisab.se.

Dispensblankett för matavfall
Loading...