Matavfallsinsamling

Nya regler för matavfallsinsamling sedan 1 januari 2021.

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholms stad. Obligatoriet gäller från 1 januari 2021 för Stockholmsrestauranger, storkök och andra verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag.

Vad innebär obligatoriet?

  • 1 januari 2021 blev det obligatoriskt för restauranger och storkök som serverar fler än 25 portioner/dag.
  • 1 januari 2023 införs obligatorium för hushåll, både villor och flerfamiljshus, samt för övriga verksamheter som till exempel har pentryn/kök för sina anställda. Stockholm Vatten och Avfall skriver om förslaget till taxor.

Ansökan om dispens

Restauranger och fastighetsägare, som har svårigheter att uppfylla kravet, kommer kunna ansöka om dispens. Ansökan om dispens ansvarar alltid fastighetsägaren för, även om abonnemanget ligger hos restaurangen. Dispensanmälningar kommer att hanteras av miljöförvaltningen. Kontakta miljöförvaltningen för mer information om regler och information om hur processen för dispensansökan ska fungera.

Tillsynskostnader

Om ni inte börjar matavfallssortera eller ansöker om dispens så kan miljöförvaltningen inleda ett tillsynsärende. Tillsynskostnader debiteras enligt miljöförvaltningens taxa.

De verksamheter som inte kan matavfallssortera från den 1/1 2021 måste meddela SISAB så att en dispensansökan ska kunna skickas in till miljöförvaltningen för att undvika tillsynskostnader.

Vi utebliven dispens, om matavfallssortering ej kan genomföras, kan en tillsynskostnad tillkomma.

Blanketten hittar du på Stockholms stads webbplats:

Ansökan om tidsbegränsad dispens från utsortering av matavfall.

 

Se mer information om reglerna via länken:
Gäller från 2023

Tre sopsorteringskärl på rad.

Dispensblanketten för matavfallsinsamling

Dispensblankett för matavfall
Många olika frukter och bär på ett bord.

Alla ska sortera ut matavfallet

2023 ska alla sortera ut matavfallet. Redan idag är det obligatoriskt för restauranger men från 1 januari 2023 blir det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter.

Stockholm vatten och avfall - Nya regler från 2023
Loading...