Matavfallsinsamling

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter.

I Stockholms stad har det sedan tidigare vara tillåtet för hushåll att sortera ut matavfall via matavfallskvarn. Ändrade regler för hela Sverige innebär att matavfall ska sorteras och hållas separat från övrigt avfall från och med 1 januari 2024. Stockholm vatten och avfalls (SVOA) hemsida.

Naturvårdsverket, som är den reglerande myndigheten, bedömer att avfallskvarnar kopplade direkt till avloppsledningsnätet inte uppfyller krav på utsortering eller separat insamling. Naturvårdverkets hemsida.

Viktiga datum

 • 1 januari 2021 blev det obligatoriskt för restauranger och storkök som serverar fler än 25 portioner/dag.
 • 1 januari 2023 blev det obligatoriskt att sortera ut matavfall i:
  • hushåll, både villor och flerbostadshus (se undantag nedan)
  • övriga verksamheter som har pentryn/kök för sina anställda. Det kan vara kontor, frisörsalonger, bilverkstäder med mera. Det kan vara kontor, frisörsalonger, bilverkstäder med mera.
  • 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att sortera matavfall genom att använda matavfallskvarn som går direkt till avloppet. Har du kvarn behöver du beställa matavfallsinsamling.
  • 1 juli 2024 blir det obligatoriskt för flerbostadsfastigheter som har följande tekniklösningar för hämtning av restavfall:
   • 240 liters säck
   • mobil sopsug utan separat nedkast för matavfall
   • stationär sopsug utan separat nedkast
   • Om har ni möjlighet - gå över från säck- till kärlabonnemang. Det mycket bättre både utifrån kostnad och arbetsmiljö.

    VIKTIGT: Tillhör din fastighet denna kategori behöver ni inte ansöka om dispens.


Varför är det obligatoriskt?

Matavfall är en viktig resurs, som vi ska ta hand om. Maten ska förstås ätas upp, men skal och rens är värdefullt.

Idag sorteras knappt 30 procent av det matavfall som vi stockholmare skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i det arbetet.


Tillfälligt undantag för sopsugar och säckkunder

Har ni matavfallskvarnar i ett hus som har sopsug/mobil sopsug utan separat matavfallsinkast eller som har säckhämtning, kan ni fortsätta att använda avfallskvarnarna fram till att eftersorteringsanläggningen "Resursutvinning Stockholm" är färdigställd. Den beräknas tas i drift under hösten 2024. Därefter ska matavfallet sorteras ut i särskild påse som vi på Stockholm Vatten och Avfall tillhandahåller. När den tas i bruk får ni inte längre använda matavfallskvarnarna.

Om det finns särskilda skäl kan miljöförvaltningen ge dispens för avfallskvarn, exempelvis vid platsbrist för kärl eller arbetsmiljöproblem.

Läs mer på tillstand.stockholm/matavfall/


Ansökan om dispens

Restauranger och fastighetsägare, som har svårigheter att uppfylla kravet, kommer kunna ansöka om dispens. Ansökan om dispens ansvarar alltid fastighetsägaren för, även om abonnemanget ligger hos restaurangen. Dispensanmälningar kommer att hanteras av miljöförvaltningen. Kontakta miljöförvaltningen för mer information om regler och information om hur processen för dispensansökan ska fungera.

Blanketten om dispens hittar du på Stockholms stads webbplats:

Ansökan om tidsbegränsad dispens från utsortering av matavfall.

 

Tre sopsorteringskärl på rad.

Sortera matavfall i restaurang och storkök.

Restauranger och storkök
Många olika frukter och bär på ett bord.

Alla ska sortera ut matavfallet

Krav på separat insamling av bioavfall. Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. De nya bestämmelserna om bioavfall ersätter tidigare krav gällande insamling av matavfall.

Stockholm vatten och avfall - Nya regler från 2024
Loading...