Fasadvepor

Här hittar du som ska producera fasadvepor åt SISAB, hur du ska gå tillväga för att beställa fasadvepor till våra om- till- och nybyggnadsprojekt.

Instruktionen riktar sig till Sisabs projektansvarige och/eller projektledare, entreprenör och produktionsbyrå för tillverkning.

Praktikaliteter

Mallarna finns i ett stående och ett liggande alternativ. Veporna har plats för text och bild, exempelvis en visionsbild från projektet, samt plats för samarbetslogotyper. Bild och samarbetslogotyper är valfritt och går att välja bort. Ni kan själva välja att anpassa vissa färger för att harmonisera med bild eller omgivning.

Standardformat för liggande vepor är 3000x1500 mm och 4000x8000 mm för stående.

Observera att det är nya mallar från juni 2022. Har du fått i uppdrag att beställa en vepa till ett projekt och behöver hjälp? Kontakta Sisabs kommunikatör, se kontaktuppgifter här nedan.

Arbetsgång

Sisabs projektansvariga beslutar om vepa ska sättas upp eller inte och tar fram en instruktion för vepans bild- och textbudskap. 

Sisabs anlitade entreprenör anlitar i sin tur en egen produktionsbyrå för tryck av veporna. Denna byrå ska tillverka fasadvepan enligt Sisabs instruktion. 


Länk till mallarna

Alla vepor ska godkännas av Sisabs kommunikatör Åsa Nordin, asa.nordin@sisab.se, innan de skickas för slutproduktion.

 

Loading...