Fasadvepor

Här hittar du som ska producera fasadvepor åt SISAB, hur du ska gå tillväga för att beställa fasadvepor.

Vepor ska sättas upp vid SISAB:s omfattande om-, till och nybyggnationer och större renoveringar, exempelvis fasadrenoveringar. Instruktionen riktar sig till SISAB:s projektansvarige och/eller projektledare, entreprenör och produktionsbyrå för tillverkning.

Praktikaliteter

Mallarna finns i ett stående och ett liggande alternativ. (Liggande är anpassad för 2 m högt byggstängsel.) Veporna har plats för text och bild, exempelvis en visionsbild från projektet, samt plats för samarbetslogotyper. Bild och samarbetslogotyper är valfritt och går att välja bort. Ni kan själva välja att anpassa vissa färger för att harmonisera med bild eller omgivning.

Standardformat för liggande vepor är 3000x1500 mm och 4000x8000 mm för stående.

Arbetsgång

Vepor görs av kommunikatör på SISAB, kontakta kommunikation@sisab.se för att få hjälp med din vepa. 

Loading...