Fasadvepor

Här hittar du som ska producera fasadvepor (byggskyltar) åt Sisab hur du ska gå tillväga för att beställa fasadvepor till våra om- till- och nybyggnadsprojekt.

Mallarna för skola/förskola har ett stående och ett liggande alternativ. Vepor för nyproduktion har plats för text och bild, exempelvis en visionsbild från projektet, medan vepor för om-, och tillbyggnad enbart har plats för text.

Observera att Sisab har nya mallar from januari 2021. Har du fått i uppdrag att beställa en vepa till ett projekt? Kontakta Sisabs kommunikatör på kommunikation@sisab.se

Instruktionen här på hemsidan riktar sig till Sisabs projektansvarig och/eller projektledare, entreprenör och produktionsbyrån för tillverkning.

Arbetsgång

Sisabs projektansvariga beslutar om vepa ska sättas upp eller inte och tar fram en instruktion för vepans bild- och textbudskap tillsammans med Sisabs kommunikatör. Storleken anpassas till det aktuella projektet och instruktioner för uppsättning finns i Sisabs AF-del. Standardformat är 3000x1500 mm. 

Sisabs anlitade entreprenör anlitar i sin tur en produktionsbyrå som väljs inom byggprojektet. Denna byrå ska tillverka fasadvepan enligt Sisabs instruktion. Loggor för samarbetspartners läggs in på anvisat utrymme i vepan, enligt överenskommelse med projektansvarig.

Alla vepor ska godkännas av Sisabs kommunikatör, rebecca.nyberg@sisab.se, innan de skickas till tryckning.

Nya mallar 2021

Då Sisab har nya mallar from 2021 så gäller inte längre de tidigare mallarna. Har du fått i uppdrag att beställa en vepa via inloggning på sisab.se, kontakta istället Sisabs kommunikatör på kommunikation@sisab.se.

Loading...