Fasadvepor

Här hittar du som ska producera fasadvepor åt SISAB, hur du ska gå tillväga för att beställa fasadvepor.

Vepor ska sättas upp vid SISAB:s omfattande om-, till och nybyggnationer och större renoveringar, exempelvis fasadrenoveringar. Instruktionen riktar sig till SISAB:s projektansvarige och/eller projektledare, entreprenör och produktionsbyrå för tillverkning.

 

Praktikaliteter

Mallarna finns i ett stående och ett liggande alternativ. (Liggande är anpassad för 2 m högt byggstängsel.) Veporna har plats för text och bild, exempelvis en visionsbild från projektet, samt plats för samarbetslogotyper. Bild och samarbetslogotyper är valfritt och går att välja bort. Ni kan själva välja att anpassa vissa färger för att harmonisera med bild eller omgivning.

Standardformat för liggande vepor är 3000x1500 mm och 4000x8000 mm för stående.

Observera att det är nya mallar från juni 2022. Har du fått i uppdrag att beställa en vepa till ett projekt och behöver hjälp? Kontakta Sisabs kommunikatör, se kontaktuppgifter här nedan.

 

Arbetsgång

Sisabs projektansvariga tar fram vepans bild- och textbudskap. Antingen gör denne veporna själv i verktyget i Mediaflow eller ber Sisabs anlitade entreprenör att kontakta en egen produktionsbyrå för framtagning och tryck av veporna.


Länk till mallverktyget

Alla vepor ska godkännas av Sisabs kommunikatör Åsa Nordin, asa.nordin@sisab.se, innan de skickas för slutproduktion.

 

Loading...