Inloggningar

För att få tillgång till följande sidor krävs en personlig kod. Här loggar du in till:

Felanmälan för kunder
Webbfelanmälan
Här kan du som kund följa ditt ärende och kommunicera med SISAB:s handläggare. Alla felanmälningar kopplas till ett kontraktsnummer.

 

För SISAB:s leverantörer
Leverantörsportal för åtgärder av felanmälningar
Så här hanterar du dina ärenden: manual för leverantörer.

 

Systematiskt brandskyddsarbete
SISAB bedriver ett aktivt brandförebyggande arbete i samarbete med våra hyresgäster.
Mer information om SISAB:s systematiska brandskyddsarbete

 

Webbmail
För SISAB:s personal