Integritetspolicy

SISAB:s integritetspolicy visar hur vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningen (GDPR).

Policyn är framtagen i samband med förberedelserna inför lagkravet, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018.

SISAB har anpassat organisationen efter det nya lagkrav. Bland annat har vi tagit fram en integritetspolicy som visar hur vi hanterar personuppgifter.

GDPR ställer krav på hur SISAB hanterar personuppgifter. Hela organisationens arbete har därför genomlysts och nödvändiga åtgärder genomförts för att inte uppgifter ska lagras på ett felaktigt sätt. Handlingar och dokument har rensats, bildhantering setts över och en ny integritetspolicy har tagits fram och klubbats av SISAB:s styrelse.

SISAB:s Integritetspolicy

Loading...