Projektavslut

I detta skede sker överlämning av det färdiga projektet till kunden. Dessutom utvärderas projektet avseende genomförandet och resultatet.

En slutredovisning ska göras av om-, ny- eller tillbyggnadsprojektets utfall avseende, ekonomi, funktion och tidplan. Aktiviteter som ingår i detta skede är framtagande av relationshandlingar, överlämnandemöte till brukare, återlämnade till fastighetsavdelningen samt hantering av besiktningsanmärkningar. SISAB initierar även möte för erfarenhetsåterföring i detta skede.

Resultat: Slutredovisning och överlämnad byggnad/lokal

Ansvarig för skedet: SISAB

Loading...