Förslagshandling

Syftet med förslagshandlingsskedet är att ta fram ett förslag till genomförande av det om-, ny- eller tillbyggnadsprojekt som föreligger samt förslagshandlingar.

Förslaget ska gå i linje med projektets målbild. Skedet ska resultera i ett underlag inför genomförandebeslut för projektet, såsom hyresoffert.

Resultat: Förslagshandlingar inklusive hyresoffert för genomförandebeslut

Beslut: Genomförandebeslut

Ansvarig för skedet: SISAB i samarbete med Staden

Loading...