Projekteringsanvisningar

Ta del av våra projekteringsanvisningar, som är styrande och förklarar vilka tekniska krav vi ställer på alla arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav.

Vissa projekteringsanvisningar har tillhörande malldokument som ska användas i arbetet, dessa finns längre ner på sidan.

Läs gärna förordet till anvisningarna för att få en förståelse för hur SISAB resonerat när vi utformat dem.

Behöver du vägledning i arbetet med Byggvarubedömningen? Läs SISAB:s manual: Byggvarubedömningen - manual för SISAB (2019-10-21, pdf, 508 kb).

Malldokument Akustik

Malldokument Byggnadssimulering

Malldokument Fukt

Teknikdokument

(nytt namn: Kravställande teknikdokument) innehåller mallar och funktions-
beskrivningar av installationer

Loading...