Projekteringsanvisningar

Välkommen till SISAB:s kravportal för digital informationshantering. Här tar du del av SISAB:s projekteringsanvisningar.

Anvisningarna är styrande och förklarar de krav som vi ställer på samtliga arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav.

Vissa anvisningar har tillhörande begrepp, värdelistor, mallfiler, leveransspecifikationer och processer för att göra det enklare för dig som utförare. Dessa finner du dels i anslutning till respektive projekteringsanvisning och dels under övergripande malldokument .

Läs gärna ” Läs detta först – viktig information” när du kommer in på sidan för att få en förståelse för hur SISAB resonerat när vi utformat projekteringsanvisningarna.

SISAB:s Kravportal

Byggvarubedömningen

Behöver du vägledning i arbetet med Byggvarubedömningen? Läs SISAB:s manual: Byggvarubedömningen - manual för SISAB (2022-03-15, pdf, 331 kb).

Goda Exempel

Goda exempel finner du i listen här till vänster. Dessa kommer successivt att läggas över till SISAB:s kravportal.

Loading...