Arkitekturfilmer om Förskolan Röda tråden, Sturebyskolan och Johan Skytteskolan utgör 2021 års Projektkavalkad - en arkitekturfilmfestival.

Projektkavalkaden 2021

SISAB:s sjätte projektkavalkad ägde rum 18-22 oktober, denna gång i form av tre 7-9 minuter långa arkitekturfilmer med våra ramavtalade arkitekter och landskapsarkitekter. Producent är Staffan Bengtsson, som tidigare bl.a. skapat reportage-serien K-märkt.

Förskolan Röda tråden

Konstverket fick förskolan att byta namn

En förskola i Hökarängen, Farsta, med sex avdelningar för 108 barn med tillhörande stor förskolegård. Förskolan och dess konstverk den Röda tråden, som även namngivit förskolan, tilldelades Årets samarbetsprojekt 2019.

Arkitekt: Visbyark
Landskap: AFRY
Konstnär:  Anna Ådahl, Den röda tråden, Stockholm konst
Foto: Mattias Södermark/SISAB

Förskolan Röda tråden i Farsta har fått sitt namn efter konstverket på, runt och i huset.

Förskolan Röda tråden

Sturebyskolan, hus O

Konceptbyggnad i tegel som tål att upprepas

Nybyggnad i Paul Hedqvists 70-åriga tegelskola, som bygger på ett koncept. Tegelbyggnaden med sina fyra hemvister, innehållande åtta lärosalar, ger plats för 240 lågstadiebarn. Konceptet är tänkt att upprepas på andra platser i staden framöver.
 
Arkitekt: Stadion arkitekter
Landskap: PE Teknik & Arkitektur
Foto: Anni Björkskog/SISAB
 
3D-scanning/SISAB: Under årets Projektkavalkad kunde Sturebyskolans tillbyggnad besökas invändigt i en 3D-scanning. För mer information om denna, kontakta SISAB:s ritningsarkiv på ritningsarkivet@sisab.se.
Och scrolla längst ner på sidan här för att läsa om hur SISAB använder 3D-scanning alltmer i byggprojekten.

För mera info om hur man kan tänka kring gestaltning och process vid konceptbyggande, se ”Projektkavalkaden 2017 Framtidens förskola” nedan.

För mera info om hur man kan tänka konceptuellt kring gårdsplanering, se ”Projektkavalkaden 2019 Konceptgård” nedan.

Sturebyskolan, hus O är en koncept-tillbyggnad.

Sturebyskolan, hus O

Johan Skytteskolan, hus E

Stort samarbete kring liten beståndsdel

Nybyggd låg- och mellanstadieskola för 630 elever byggd i anslutning till den befintliga Paul Hedqvist-skolan i Älvsjö. Arkitekten samlade ett stort gäng konsulter kring gestaltnings-konceptet Pixel vilket har lett till en varm, färgglad och ombonad miljö.

Arkitekt: Stadion arkitekter

Landskap: Liljewall arkitekter

Foto: Petter Cohen/Stadion arkitekter

För tidigare presentation av skolan se ”Projektkavalkaden 2017 Ekängen, Arkitekt" och "Projektkavalkaden 217 Ekängen, Landskapsarkitekt" nedan.

För mera info om hur man kan tänka kring gestaltning, se ”Projektkavalkaden 2020 Tidiga skisser” nedan.

Johan Skytteskolan, hus E, följer gestaltningskonceptet Pixel.

Johan Skytteskolan, hus E

Arkitektur för livet

Jag har totalt passerat sju olika skolbyggnader i mitt liv, den sista låg i Filmhuset på Gärdet och hade ritats av Peter Celsing. Just den skolan brukar bli framröstad som Stockholms värsta arkitektur när populistiska sammanslutningar av typen Arkitekturupproret ordnar handuppräckning.

I mina ögon var Celsings modiga betongmodernism, som i höst fyller 50, en skola I sig för mig. Det jag inte lärde mig i filmregi på Dramatiska Institutet lärde jag mig om arkitektur genom att bara vistas i Celsings byggnad. Det säger kanske något om skolbyggnaders betydelse i våra liv?

När jag producerat de här tre skolfilmerna åt SISAB:s har jag ofta funderat på det där. Arkitektur är alltid en berättelse om arkitektur, inte bara en byggnad. Stockholm är ett arkitekturmuseum i sig. De flesta fastigheter skulle funka bra som besöksmål för den arkitekturintresserade. Bara att annonsera öppettider… (Vid Open house visades Östra Real, på plats och i appen SISAB Skolkultur)

I skolprogrammen för SISAB har vi fått gå husesyn innanför skalen och fått ta del av allt genomtänkt nedlagt arbete. Jag älskar det. Jag älskar att se omtanken med detaljerna i god arkitektur. Ett materialval eller en form. När avsändaren, oftast arkitekten, verkligen lagt ned lite extra där så ger det positiva vibrationer åt hela rum. Då dröjer sig filmkameran kvar lite extra.

Det kostar att bygga bra. Just nu bygger Sverige skolor som aldrig förr. Utbildning är ständigt på tapeten. Det går inte en dag utan att våra folkvalda diskuterar tillståndet i våra svenska skolor. Om skolbyggnader talas det dock mindre. Oftast inte alls. Inte minst därför är det viktigt att göra filmpresentationer som dessa, så att politiker och andra inser hur viktigt det också är att förskolor och skolor utformas på bästa möjliga sätt med barnens bästa för ögonen.

Staffan Bengtsson, filmproducent, framför Liljevalchs nya tillbyggnad på Djurgården. Foto: PrivatJa, det kostar att bygga med kvalitet och det kan det vara värt att också kommunicera satsningarna.

För: en nedsliten eller slarvigt ihopskruvad skolbyggnad väcker varken lust eller respekt i våra yngsta. Men ett begåvat genomtänkt exempel på skolarkitektur, det är jag övertygad om, väcker både kunskapstörst och nyfikenhet.

Bland annat därför har det varit spännande att få göra de här korta filmerna inför SISAB:s projektkavalkad 2021.

 

Staffan Bengtsson
Producent

 

Den allra bästa konsten

I filmerna får vi se tre exempel på konst i utbildningslokaler. De är så kallade enprocentare. De konstverk som tillkommer genom enprocentsregeln är skapade för en bestämd plats.

Bekostar hela konstprocessen

Vid ny-, om- och tillbyggnad av bl.a. skolor och förskolor avsätts en procent för konstnärlig gestaltning. Enprocentsanslaget bekostar hela konstprocessen, det vill säga material till produktion av konstverken samt arvoden till konstnärer och konstprojektledare.

Samarbete med Stockholm konst

Stockholm konst leder och ansvarar för konstprocessen, från startmöte till färdigt konstverk, och arbetar i dialog med sina uppdragsgivare, deras representanter och brukare.

Arkitektens och landskapsarkitektens gestaltningsidéer delges Stockholm Konst och konstnärerna för att få fram bästa möjliga konstverk för verksamheten och fastigheten.

Om 3D-scanning i byggprojekt

3D-scanning är en teknik som skapar punktmoln utifrån geometriska mätpunkter på de ytor/objekt som skannas. Resultatet blir en sorts modell som speglar verkligheten. Tekniken är inte ny men användningsområdet har utvecklats och fortsätter att göra det i snabb takt. 

Mycket går med hjälp av scanningen att utföra direkt från en dator. Det är också ett bra medel att använda sig av under projekteringsmöten. Våra relationshandlingar stämmer tyvärr inte alltid, t.ex. om nya innerväggar har upprättats, och då kan den visuella miljön vara till stor hjälp. 

Vid en del ombyggnationer där felfria och aktuella underlag saknas för fastigheten tas nya underlag fram genom 3D-scanning. Punktmolnet som scanningen resulterar i går alltså att använda som projekteringsunderlag direkt in i projektörernas egna program.

Loading...