Tillgänglighet för sisab.se

SISAB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur SISAB.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från SISAB.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt: Skicka e-post till diarie@sisab.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Webbplatsen som SISAB tillhandahåller är anpassad så att den kan användas av personer med nedsatt syn. De färger som används har en sådan kontrast att de lätt skall kunna särskiljas från varandra. Kontrast mellan brödtext och rubriker mot den bakgrundsfärg som används är på en godkänd nivå enligt de direktiv som finns.

Det innehåll och media som tas fram av SISAB som sedan presenteras på webbplatsen skall finnas i sådana format så att de är förståeliga av personer utan syn eller hörselförmåga. Innehållet skall inte häller på något vis vara känslig för personer som upplever bekymmer med flimmer eller plötsliga förändringar.

Webbplatsen är byggd på ett sådant sätt att den utan större bekymmer skall kunna navigeras av personer med nedsatt eller begränsad finmotorik eller rörlighet.

Viss del av innehållet som idag återfinns på undersidan Hållbarhet uppfyller inte de krav som finns kring kontraster och läsbarhet vid nedsatt syn. Den sidan kommer bearbetas och förbättras under den närmsta framtiden så att den följer de krav som finns. Innehållet som publicerats på sidan Hållbarhet är rent informativt och inga av sidans kärnfunktioner återfinns här.

Hur vi testat webbplatsen

Consid har gjort en oberoende granskning av SISAB.se.

Senaste bedömningen gjordes den 20 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.