Energiagenterna

Energiagenterna är en metod SISAB har utvecklat och som syftar till att minska energianvändningen i SISAB:s förskolor i Stockholm. Metoden riktar sig till femåringar och är anpassad efter den komplexa vardagen i en förskola där varje barngrupp är unik.

Med hjälp av lek, experiment och samarbete bidrar Energiagenterna till att minska energiförbrukningen i förskolemiljö. Det lustfyllda lärandet ger barn och vuxna ett nytt förhållningssätt till energi- och miljöfrågor som de tar med sig genom livet och sprider till nära och kära. Att delta i Energiagenterna ger på så sätt ringar på vattnet och ett värde också på lång sikt. Tillsammans med förskolorna skapar vi handlingskraft och engagemang för en hållbar framtid.

Det upplevelsebaserade miljökonceptet blandar miljömedvetenhet och tekniskt upptäckande för att deltagarna ska bli uppmärksamma på sin möjlighet att motverka klimatförändringarna. Utöver faktabaserad kunskap om miljö- och klimatfrågor får barnen genom Energiagenterna möjlighet till kreativt skapande genom rytmik, sång, rörelse och drama samt delta i två interaktiva teaterföreställningar på plats i förskolan. På så vis skapar Energiagenterna engagemang och handlingskraft för en hållbar framtid.

Läsåret 2021/22 har redan över 100 förskolor anmält intresse. Det innebär att cirka 2000 barn kommer ha tagit sin energiagentexamen i Stockholm under läsåret. Totalt har satsningen därmed nått cirka 9 780 barn sedan SISAB startade satsningen.

Energiagenternas Agent Ström inspekterar ett handfat.

Följ Energiagenterna!

Följ Energiagenternas spännande vardag på Facebook.

Energiagenternas Facebooksida
Energiagenternas Agent strön och Elboven ute i naturen.

Energiagenterna.se

Besök Energiagenternas officiella webbplats för mer information och för intresseanmälan.

Energiagenterna.se

Bakgrund

Under 2013 genomförde SISAB förstudien LUST för att undersöka hur bolaget skulle kunna arbeta tillsammans med hyresgästerna för att spara energi. Förstudien identifierade sex framgångsfaktorer i arbetet kring energisparande beteende i förskolan.

Kommande år lanserades Energiagenterna, en innovativ metod för att utforska energi och miljö tillsammans med barnen och pedagogerna i förskolan. Metoden testades på en första förskola under 2014 med gott resultat.

2015 skalades Energiagenterna upp, metoden förfinades och testades på fem förskolor. Vid det här laget började Energiagenterna få viss uppmärksamhet och i maj 2015 belönades metoden med såväl Stockholms stads "Förnyelsepris" som Stockholms stads Miljöförvaltnings "Pingvinpris". I november samma år beslutade SISAB att göra en kraftfull uppskalning under 2016.

Loading...