Hållbara utbildningsmiljöer

Fokusområdet hållbara utbildningsmiljöer handlar om hur våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska utformas och främja både människorna, miljön och ekonomin. Här är skolans plats i närmiljön och samhället i fokus.

Inomhus och utomhus i våra hållbara utbildningsmiljöer är miljön, trygghet, säkerhet, hälsa och ett inkluderande och jämlikt klimat mycket viktiga faktorer. Utomhus är även biologisk mångfald, rörelse och kreativitet viktiga faktorer som vi arbetar med dagligen. De mänskliga rättigheterna ligger till grund för vårt arbete med social hållbarhet i våra utbildningsmiljöer. SISAB:s skolor och förskolor ska vara tillgängliga och inkluderande för alla oavsett funktionsvariation. Lärmiljöerna ska vara klimatanpassade utifrån översvämning och värmebölja.

Hållbara gårdar

Vi arbetar aktivt med att underhålla och förbättra utomhusmiljöerna på våra gårdar, för att skapa ett grönt och hållbart utomhusrum. Allt enligt målen för Agenda 2030.

Mer om SISABS hållbara gårdar
SOLIDA loggan.

Bättre inomhusmiljö med AI

SISAB:s AI-driftsystem SOLIDA väcker uppmärksamhet. Systemet styr, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid med hjälp av algoritmer. Arbetet har resulterat i goda effekter på inomhusmiljön och ekonomin. SISAB är först ut bland fastighetsbolagen att styra fastigheters klimat och energibesparing via AI. Det senaste tillägget är att mäta radonhalterna i skolfastigheterna via uppkopplade radonsensorer.

Mer om SISAB:s uppkopplade inomhusmiljö
Skiss av hur sisab medverkar på flexibilitetsmarknaden sthlmflex för att motverka nätkapacitetskrist.

Stabilare elnät

SISAB bidrar till att lösa nätkapacitetsbristen genom att minska uttaget av eleffekt via AI-plattformen SOLIDA. SISAB har stora möjligheter att vara flexibla, bidra till den hållbara utveckling och samtidigt effektivisera energianvändningen. Med ett 50-tal förskolor på 30.000 kvm medverkar SISAB på flexibilitetsmarknaden sthlmflex för att motverka nätkapacitetskrist. 

SISAB bidrar till att lösa nätkapacitetsbristen

Energitips

När kylan börjar närma sig och ökar också behovet av uppvärmning. På sidan Energitips kan du läsa om hur vi tillsammans kan minska energianvändningen och kostnaderna, samtidigt som du gör en viktig insats för klimatet. Tillsammans kan vi göra skillnad och spara energi!

SISAB:s energitips
Loading...