Hållbara utbildningsmiljöer

Fokusområdet hållbara utbildningsmiljöer handlar om hur våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska utformas och främja både människorna, miljön och ekonomin. Här är skolans plats i närmiljön och samhället i fokus.

Inomhus och utomhus i våra hållbara utbildningsmiljöer är miljön, trygghet, säkerhet, hälsa och ett inkluderande och jämlikt klimat mycket viktiga faktorer. Utomhus är även biologisk mångfald, rörelse och kreativitet viktiga faktorer som vi arbetar med dagligen. De mänskliga rättigheterna ligger till grund för vårt arbete med social hållbarhet i våra utbildningsmiljöer. SISAB:s skolor och förskolor ska vara tillgängliga och inkluderande för alla oavsett funktionsvariation. Lärmiljöerna ska vara klimatanpassade utifrån översvämning och värmebölja.

Loading...