Hållbara utbildningsmiljöer

Fokusområdet hållbara utbildningsmiljöer handlar om hur våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska utformas och främja både människorna, miljön och ekonomin. Här är skolans plats i närmiljön och samhället i fokus.

Inomhus och utomhus i våra hållbara utbildningsmiljöer är miljön, trygghet, säkerhet, hälsa och ett inkluderande och jämlikt klimat mycket viktiga faktorer. Utomhus är även biologisk mångfald, rörelse och kreativitet viktiga faktorer som vi arbetar med dagligen. De mänskliga rättigheterna ligger till grund för vårt arbete med social hållbarhet i våra utbildningsmiljöer. SISAB:s skolor och förskolor ska vara tillgängliga och inkluderande för alla oavsett funktionsvariation. Lärmiljöerna ska vara klimatanpassade utifrån översvämning och värmebölja.

Släckt glödlampa mot svart bakgrund.

Energitips

När kylan börjar närma sig och ökar också behovet av uppvärmning. På sidan Energitips kan du läsa om hur vi tillsammans kan minska energianvändningen och kostnaderna, samtidigt som du gör en viktig insats för klimatet. Tillsammans kan vi göra skillnad och spara energi!

SISAB:s energitips
SOLIDA loggan.

Bättre inomhusmiljö med AI-driftsystemet SOLIDA

SISAB:s AI-driftsystem SOLIDA väcker uppmärksamhet. Systemet styr, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid med hjälp av algoritmer. Arbetet har resulterat i goda effekter på inomhusmiljön och ekonomin. SISAB är först ut bland fastighetsbolagen att styra fastigheters klimat och energibesparing via AI. Det senaste tillägget är att mäta radonhalterna i skolfastigheterna via uppkopplade radonsensorer.

Mer om SISAB:s uppkopplade inomhusmiljö
Skiss av hur sisab medverkar på flexibilitetsmarknaden sthlmflex för att motverka nätkapacitetskrist.

Vi bidrar till att lösa nätkapacitetsbristen

Som första kommunala fastighetsbolag bidrog SISAB under vintern 2021 till att stabilisera Stockholms elnät genom att minska uttaget av eleffekt via AI plattformen SOLIDA. Vintern överraskade tidigt med låga temperaturer vilket ledde till ett större behov av kapacitet än vad som kunde levereras i Stockholm, under de kritiska timmarna effektiviserades SISAB:s elbehov.

SISAB bidrar till att lösa nätkapacitetsbristen
Loading...