Hållbara utbildningsmiljöer

Fokusområdet hållbara utbildningsmiljöer handlar om hur våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska utformas och främja både människorna, miljön och ekonomin. Här är skolans plats i närmiljön och samhället i fokus.

Inomhus och utomhus i våra hållbara utbildningsmiljöer är miljön, trygghet, säkerhet, hälsa och ett inkluderande och jämlikt klimat mycket viktiga faktorer. Utomhus är även biologisk mångfald, rörelse och kreativitet viktiga faktorer som vi arbetar med dagligen. De mänskliga rättigheterna ligger till grund för vårt arbete med social hållbarhet i våra utbildningsmiljöer. SISAB:s skolor och förskolor ska vara tillgängliga och inkluderande för alla oavsett funktionsvariation. Lärmiljöerna ska vara klimatanpassade utifrån översvämning och värmebölja.

SOLIDA loggan.

Bättre inomhusmiljö med AI-driftsystemet SOLIDA

SISAB:s AI-driftsystem SOLIDA väcker uppmärksamhet. Systemet styr, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid med hjälp av algoritmer. Arbetet har resulterat i goda effekter på inomhusmiljön och ekonomin.

Intervju med Mats Carlqvist om Solida
Skiss av hur sisab medverkar på flexibilitetsmarknaden sthlmflex för att motverka nätkapacitetskrist.

Vi bidrar till att lösa nätkapacitetsbristen

Som första kommunala fastighetsbolag bidrog SISAB under vintern 2021 till att stabilisera Stockholms elnät genom att minska uttaget av eleffekt via AI plattformen SOLIDA. Vintern överraskade tidigt med låga temperaturer vilket ledde till ett större behov av kapacitet än vad som kunde levereras i Stockholm, under de kritiska timmarna effektiviserades SISAB:s elbehov.

SISAB bidrar till att lösa nätkapacitetsbristen
Loading...