Fasad och förskolegård Kistahöldens förskola.

SISAB jobbar enligt Miljöbyggnad

All nyproduktion ska utgå ifrån Miljöbyggnad för att säkerställa miljömässigt hållbara utbildningsmiljöer.

Miljöbyggnads system för nybyggnad innehåller 15 olika indikatorer inom områdena energi, inomhusmiljö och material. Sweden Green Building Council(SGBC) äger systemet och SISAB är medlem sedan 2013.  

Genom höga energikrav, väl utformade fönster och solavskärmningar skapas ett bra inomhusklimat både sommar och vinter. Byggnaderna är även utformade med höga krav på ventilation, akustik, fuktsäkerhet och materialval.

Loading...