Pågående upphandlingar

Under 2020 har vi stegvis gått över från Visma Opic till Kommers Annons Stockholms Stad som annonseringsplats.

På opic.com ser du alla våra pågående upphandlingar på Visma Opic.

På kommersannons.se kan du se våra upphandlingar annonserade via Kommers Annons Stockholms Stad.

 

 Link to procurements announced in Kommers.

Link to procurements announced in Visma Opic.

Loading...