SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel ger stöd till dig som arbetar med förändringar i våra lokaler. De är komplement till SISAB:s projekteringsanvisningar, som däremot är styrande.

I våra projekt är dessa Goda exempel rådgivande, de innehåller bl.a. förslag på rekommenderade lösningar, arbetsätt och hjälp vid projektering. De är uppdelade i områdena: Övergripande, Bygg, Rum, Teknik och Utemiljö.

SISAB:s Goda exempel är främst skrivna för skola men går att tillämpa även i förskolas lokaler.

Revidering sker årligen och vid behov även löpande under året.
SISAB har en styrgrupp som ansvarar för att utveckla Goda exempel och enheten Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

RUM

UTEMILJÖ

Loading...