Utredning

Syftet med utredningsskedet är att utreda och detaljerat beskriva hyresgästens behov samt fastighetens- eller nybyggnadsprojektets förutsättningar.

Ett förslag på inriktning till lösning som går i linje med projektets målbild ska tas fram tillsammans med underlag för beslut om inriktning. Resultatet av skedet är ett förslag samt underlag inför beslut om inriktning på det om-, ny- eller tillbyggnadsprojekt som föreligger.

Resultat: Utredningshandlingar inklusive underlag för inriktningsbeslut.

Beslut: Inriktningsbeslut

Ansvarig för skedet: SISAB i samarbete med Staden

Loading...