Städning i skolor och förskolor

Städning på rätt sätt är direkt avgörande för en sund inomhusmiljö och för att skolor och förskolor ska fungera över tiden. Det är framför allt vid upphandling av städtjänster som ni kan ställa rätt krav på städningen. Ta gärna stöd av vår städhandbok!

Felaktig städning i våra lokaler kan orsaka slitage på ytskikt, fuktskador och i värsta fall hälsobesvär. För lokalerna kan det medföra höga reparationskostnader, vilket även är negativt för miljön.

Använd torra metoder

Många golvtillverkare och städföretag förespråkar torra städmetoder. Ändå används ofta för mycket vatten och kemikalier vid städningen. Det kan leda till fuktskador som resulterar i mögel och andra emissioner som riskerar att orsaka hälsobesvär.

Påverka vid upphandling

Verksamheten ansvarar för städningen i våra skolor och förskolor. Städningen upphandlas centralt eller av respektive verksamhet.

Det är framför allt vid upphandling av städtjänster som skolorna och förskolorna har möjlighet att formulera rätt krav på städningen och därmed minska riskerna för felaktig städning.

Ta stöd av Städhandboken

Städhandboken fungerar som ett stöd när städningen i skolan upphandlas. Den innehåller också konkreta tips om hur städningen kan genomföras för att minska slitage och risken för t.ex. fuktskador. Med Städhandboken vill vi bidra till att skapa en sund inomhusmiljö i Stockholms skolor.

Städhandboken

Loading...