Våra koncept

För att möta efterfrågan av nya elevplatser har SISAB utvecklat en produktportfölj med smarta lösningar.

Vit Framtidens förskola med olika färger på dörrarna på gubbängsvägen.

Framtidens förskola

Behovet av fler förskolor ökar i ett växande Stockholm. SISAB:s egna koncept som utgår från en genomtänkt grundbyggnad med flexibelt användande i fokus och finns i version 2.0 för 6 eller 8 avdelningar och i version 1.0 för 5, 6 eller 8 avdelningar. Detaljerna anpassas efter förskoleverksamheten, platsens förutsättningar och stadsdelens önskemål. Process- och byggtid kan halveras utan att tumma på kvalitén eller våra höga miljökrav.

Läs mer om vårt koncept Framtidens förskola
Illustration av en SISAB PLUS skola med träd i förgrunden.

SISAB PLUS

SISAB PLUS är framtagen som en lösning för att öka elevantalet genom en permanent byggnation som komplement till en redan befintlig skola där specialämnen och kök redan finns att tillgå i andra byggnader. Den bygger på samma koncepttanke som Framtidens förskola. SISAB PLUS finns bland annat vid Bromma gymnasium och Sturebyskolan.

SISAB:s första förskola från konceptet SISAB UPP.

SISAB UPP

Byggnadskonceptet SISAB UPP innebär att ett antal små och tekniskt uttjänta förskolor kan ersättas med nya prefabricerade förskolebyggnader i trä på bara 18 veckor till en relativt låg projektkostnad. På samma gång uppgraderas standarden i byggnaden och ofta finns möjlighet att tillskapa fler elevplatser på samma tomt.

Ritning av en förskolegård enligt konceptet SISAB UTE.

SISAB UTE

Barns utevistelse spelar en viktig roll under hela uppväxten. Lärdomar och forskning under lång tid visar att möjligheten till fysisk aktivitet och spontanrörelse påverkar barnens inlärning. Grunden för SISAB Ute bygger på Boverkets indelning av förskolegården i zonerna trygg, vidlyftig och vild för att skapa en utmanande och kreativ utemiljö som stimulerar hjärta, hjärna och kropp.

Loading...