Brandskyddsarbete

Både vi som äger och ni som bedriver verksamhet i SISAB:s byggnader är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Ett framgångsrikt brandskyddsarbete grundar sig på ett gott samarbete med våra hyresgäster, det är viktigt för oss på SISAB.

Bilden visar en del av en brandsläckare och en brandlarmsknapp på en vit vägg.

Systeminformation: Fasit stängt 1-4 september

Från fredag 1/9 kl. 12:00 till måndag 4/9 kl. 16:00 kommer våra hyresgäster inte kunna utföra egenkontroll av brandskydd i Fasit, då systemet är tillfälligt stängt för underhåll i samband med SISAB:s omorganisation.

Omorganisationen innebär att vi sammanför två av SISAB:s största operativa avdelningar, drift och fastighet, och bildar nya förvaltningsteam. Läs mer om hur vi stärker vår organisation.

Så fungerar SBA-appen

Skapa inloggning

Om du saknar lösenord, gå in i SBA-appen och tryck på "Glömt lösenordet", följ därefter instruktionen och skapa ett lösenord.

 

Övriga frågor

För övriga frågor kan du vända dig till vår supportbrevlåda: fasit@sisab.se

Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.

Boverkets byggregler

Konsoliderad version av Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd på Boverkets webbplats.

Boverkets byggregler, pdf
Loading...