Brandskyddsarbete

Både vi som äger och ni som bedriver verksamhet i SISAB:s byggnader är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Ett framgångsrikt brandskyddsarbete grundar sig på ett gott samarbete med våra hyresgäster, det är viktigt för oss på SISAB.

Så fungerar nya SBA-appen

Saknar du inloggning eller fastigheter

Om du saknar inloggning eller fastigheter när du loggar in kan du vända dig till webbportalen@sisab.se.

Uppge: Namn och kontraktsnummer på den fastigheten som du önskar bli kopplad till eller saknar.

Övriga frågor

För övriga frågor kan du vända dig till vår supportbrevlåda: fasit@sisab.se

Loading...