Brandskyddsarbete

Både vi som äger och ni som bedriver verksamhet i SISAB:s byggnader är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.

Ett framgångsrikt brandskyddsarbete grundar sig på ett gott samarbete med våra hyresgäster, det är viktigt för oss på SISAB.

Inloggning till SBA appen och FasIT kontorsvy

Inloggningen sker med din e-postadress samt lösenord.

Saknar du lösenord?

Om du saknar lösenord för FasIT och SBA appen kan du maila till fasit@sisab.se

Uppge: Namn och kontraktsnummer på den fastighet du önskar kopplas till.

Saknar du fastigheter?

Om du saknar fastigheter när du loggar in kan du vända dig till webbportalen@sisab.se.

Uppge: Namn och kontraktsnummer på den fastigheten som du saknar.

Övriga frågor

För övriga frågor kan du vända dig till vår supportbrevlåda: fasit@sisab.se

Så fungerar nya SBA-appen

Loading...