Avsteg och synpunkter

Vill du göra ett avsteg från projekteringsanvisningarna?

Om du arbetar med ett specifikt projekt och vill göra ett avsteg från anvisningarna, då måste din önskan om avsteg skrivas ned i avstegsblanketten här intill och skickas till anvisningsansvarig för utlåtande. Projektansvarige måste därefter skriftligen godkänna avsteget innan det får genomföras.

Avstegsrutinen är enligt följande:

  1. Frågeställaren skickar avstegsförfrågan till anvisningsansvarig för utlåtande. Projektansvarig ska vara med på kopia för kännedom.
  2. Anvisningsansvarig skickar sitt utlåtande till projektansvarig. Frågeställaren ska vara med på kopia för kännedom. 
  3. Projektansvarig besvarar avstegsförfrågan och skickar det slutgiltiga svaret till frågeställaren. Anvisningsansvarig ska vara med på kopia för kännedom.

Vill du göra ett avsteg från Byggvarubedömningen?

Använd avsedd avstegsblankett som finns i högerkolumnen. Frågeställaren lämnar en tydlig motivering till avsteget och skickar därefter avstegsförfrågan till projektets miljösamordnare för utlåtande. Miljösamordnaren skickar därefter avstegsförfrågan vidare till SISAB:s miljöansvarig och Projektansvarig. Om projektet saknar miljösamordnare skickas avstegsförfrågan direkt till SISAB:s miljöansvarige via bvb@sisab.se

Har du synpunkter på projekteringsanvisningarna?

Vi tar tacksamt emot synpunkter på våra projekteringsanvisningar! Skriv ner dina synpunkter i avstegsblanketten och skicka till oss. Den ansvarige för respektive anvisning kommer att utvärdera dem och svara dig.

Vem ansvarar för vilken anvisning?

Akustik –Nida Markus
Brandskydd - Magnus Härdling
Byggnadssimulering - Magnus Härdling
Byggteknik - Nida Markus
Byggteknik Storkök - Tero Danska
El-telesysstem - Fredrik Viderud och Mattias Ekroth
Fuktsäkerhet - Nida Markus
Glas - Nida Markus
Gestaltning och funktion - Anni Björkskog
Informationsleverans - Madeleine Lilja
Kulturhistorisk värdefulla fastigheter - Anni Björkskog 
Kökskyla - Oskar Edqvist
Mark -  Patrik Jansson
Miljö - Filip Rosfors och Linnéa Karlsson
Märksystem tekniska installationer - Oskar Edqvist
Skyltar - Victor Axgaard
Solceller - Fredrik Viderud
Styr- och övervakningssystem - Rolf Sjöblom 
Tillgänglighet - Anni Björkskog
Transportsystem - Fredrik Viderud
VVS - Magnus Härdling och Oskar Edqvist

Loading...