Avsteg och synpunkter

Vill du göra ett avsteg från projekteringsanvisningarna?

Om du arbetar med ett specifikt projekt och vill göra ett avsteg från anvisningarna, då ska din önskan om avsteg hanteras via SISAB:s kravportal.

Avstegshantering via kravportalen

Fyll i formuläret som skickas till projektansvarig för vidare hantering med anvisningsansvarig för utlåtande. Projektansvarige måste skriftligen godkänna avsteget innan det får genomföras. Samtliga avsteg ska dokumenteras i SISAB:s projektstyrningssystem (Antura) under aktuellt skede.

Avstegsrutinen är enligt följande:

Frågeställaren skickar avstegsförfrågan via formuläret till projektansvarig som kontaktar anvisningsansvarig för utlåtande.

Projektansvarig skickar det slutgiltiga svaret till frågeställaren. Anvisningsansvarig ska erhålla kopia för kännedom.

Vill du göra ett avsteg från Byggvarubedömningen?

Använd avsedd avstegsblankett som finns i högerkolumnen. Frågeställaren lämnar en tydlig motivering till avsteget och skickar därefter avstegsförfrågan till projektets miljösamordnare för utlåtande. Miljösamordnaren skickar därefter avstegsförfrågan vidare till SISAB:s miljöansvarig och Projektansvarig. Om projektet saknar miljösamordnare skickas avstegsförfrågan direkt till SISAB:s miljöansvarige via bvb@sisab.se

Har du synpunkter på projekteringsanvisningarna?

Vi tar tacksamt emot synpunkter på våra projekteringsanvisningar! Skriv ner dina synpunkter i formuläret för avsteg och ange den anvisningsansvarige. Respektive anvisningsansvarige kommer att utvärdera dem och svara dig.

Loading...