Planering

Planering är ett kontinuerligt arbete som sker innan ett projekt startar. Planeringen syftar till att ta fram en första gemensam målbild och en gemensam syn på behovet.

Alla om-, ny- och tillbyggnadsprojekt hos SISAB börjar med att ett behov eller en idé identifieras. SISAB tillsammans med staden undersöker om behovet är i linje med SISAB:s och stadens långsiktiga strategi för området, områdesplanen. Om så är fallet tas beslut om att initiera ett projekt, som startar med en förstudie.

Resultat: Identifierat behov eller idé och utkast till gemensam målbild

Beslut: Att initiera en förstudie

Ansvarig för skedet: SISAB i samarbete med Staden

 

Planering

Planering är ett kontinuerligt arbete som sker innan ett projekt startar. Planeringen syftar till att ta fram en första gemensam målbild och en gemensam syn på behovet.

Alla om-, ny- och tillbyggnadsprojekt hos SISAB börjar med att ett behov eller en idé identifieras. SISAB tillsammans med staden undersöker om behovet är i linje med SISAB:s och stadens långsiktiga strategi för området, områdesplanen. Om så är fallet tas beslut om att initiera ett projekt, som startar med en förstudie.

Resultat: Identifierat behov eller idé och utkast till gemensam målbild

Beslut: Att initiera en förstudie

Ansvarig för skedet: SISAB i samarbete med Staden

Loading...