Utbildningsförvaltningens funktions- och lokalprogram

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har utvecklat ett funktionsprogram som ska användas vid om-, ny- och tillbyggnad. Då varje projekt är unikt behöver man alltid anpassa funktionsprogrammet efter den målbild och de förutsättningar som finns.

Funktionsprogrammet består av råd och krav för säkerställande av kvalitet och egenskaper vid ny-, om- och tillbyggnation. Dessa uppdateras årligen.

Till funktionsprogrammet hör även olika lokalprogram som fungerar som stödmaterial.

På Stockholms stads webbplats hittar du sidan Funktionsprogram för skollokaler.

Loading...