Hållbara relationer

SISAB är beroende av goda och hållbara relationer med beställare, hyresgäster, entreprenader och intressenter.

Vårt uppdrag är att erbjuda bästa möjliga utbildningsmiljö för alla Stockholms barn och unga, därför behöver relationerna bygga på att vi tillsammans jobbar nära, kreativt och transparent med kommunikation och inkludering i fokus. 

SISAB upphandlar varje år entreprenader, tjänster och varor för över två miljarder kronor vilket skapar stora hållbarhetskonsekvenser och möjlighet att bidra till positiv förändring, att beställa hållbart är grunden i vår organisation. SISAB är en hållbar beställarorganisation där upphandling är centralt och här har vi stor möjlighet till påverkan när vi planerar, bygger och förvaltar. Systematisk uppföljning av vad vi beställer är mycket viktigt för att nå våra hållbarhetsmål. 

Kontrollanter från Rättvist byggande besöker en byggarbetsplats.

Rättvist byggande

Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på byggarbetsplatser i Stockholm. Med satsningen Rättvist byggande tar vi täten i arbetet för sund konkurrens på lika villkor.

Läs mer om Rättvist byggande

Säker byggarbetsplats

Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag. Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga frågor för oss på SISAB, tillsammans tar vi ansvar för vår egen och andras arbetsmiljö. Som medlemmar i organisationen Håll Nollan har vi kommit överens om ett gemensamt arbetssätt för byggherrar. Genom delaktighet och engagemang vill vi bidra till, och skapa förutsättningar för, en säkrare arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser. 

Mer om säker byggarbetsplats & Håll nollan
Loading...