Hållbara relationer

SISAB är en samarbetsorganisation som är beroende av goda och hållbara relationer till beställare, hyresgäster och intressenter. Som ett kommunalt bolag med ett viktigt uppdrag behöver relationerna bygga på att vi jobbar tillsammans.

Vårt uppdrag är att erbjuda bästa möjliga utbildningsmiljö för alla Stockholms barn och unga, därför behöver relationerna bygga på att vi tillsammans jobbar nära, kreativt och transparent med kommunikation och inkludering i fokus. Fokusområdet berör hur vi som bolag kan vidareutveckla dialog och samverkan utifrån bolagets processer.

Kontrollanter från Rättvist byggande besöker en byggarbetsplats.

Rättvist byggande

Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på byggarbetsplatser i Stockholm. Med satsningen Rättvist byggande tar vi täten i arbetet för sund konkurrens på lika villkor.

Läs mer om Rättvist byggande

Säker byggarbetsplats

Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag. Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga frågor för oss på SISAB, tillsammans tar vi ansvar för vår egen och andras arbetsmiljö. Som medlemmar i organisationen Håll Nollan har vi kommit överens om ett gemensamt arbetssätt för byggherrar. Genom delaktighet och engagemang vill vi bidra till, och skapa förutsättningar för, en säkrare arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser. 

Mer om säker byggarbetsplats & Håll nollan
Loading...