Organisation

SISAB bildades 1991 och är ett av 16 aktiva bolag som ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, ägd av Stockholms stad.

SISAB är organiserat i åtta avdelningar: Drift, Ekonomi, Fastighet, Fastighetsutveckling, HR, Inköp, Projekt och VD-stab. Vi är cirka 280 anställda, på vårt kontor vid Globen.

SISAB:s VD har det övergripande ansvaret för bolagets verksamhet och har till sin hjälp en ledningsgrupp där alla strategiska beslut fattas. VD är föredragande i bolagets styrelse som är sammansatt utifrån det politiska styret i Stockholms stad.

Porträtt av SISAB:s VD Ebba Agerman.

VD

Ebba Agerman 
VD, Ekonomi, VD-stab, Inköp, HR, Drift, Fastighet, Fastighetsutveckling, Projekt

Administrativa avdelningar

Ekonomi avdelningschef Anders Lundbeck.

Ekonomiavdelningen

Avdelningschef Anders Lundbeck
Avdelningschef HR-avdelningen Karren Fells

HR-avdelningen

Avdelningschef Karren Fells
Magnus Colling, avdelningschef Inköp.

Inköpsavdelningen

Avdelningschef Magnus Colling
Avdelningschef VD-stab Sofia Johansson.

VD-stab

Avdelningschef Sofia Johansson

Operativa avdelningar

Avdelningschef Driftavdelningen Niklas Dalgrip.

Driftavdelningen

Avdelningschef Niklas Dalgrip

Fastighetsavdelningen

Tf Avdelningschef Susanne Christensson
Avdelningschef Fastighetsutveckling Belma Rejnefelt.

Fastighetsutveckling

Avdelningschef Belma Rejnefelt
Avdelningschef Projektavdelningen Malin Lövström.

Projektavdelningen

Avdelningschef Malin Lövström
Stadshusets krona.

SISAB:s styrelse

Styrelsen tillsätts av majoriteten i kommunfullmäktige. Aktuell lista med ordförande och övriga medlemmar.

Styrelsemöten 2022
Samtliga tider för SISAB:s styrelsemöten finns på Insyn.

Styrelsehandlingar
Föredragningslista, ärenden och protokoll hittar du på Insyn.

Stadshusets valv och pelare mot vattnet.

Övriga funktioner

Lekmannarevisor
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)

Lekmannarevisorssuppleant
Amanj Mala-Ali (S)

Personalrepresentanter
Hanna Marsnäs, Vision
Robert Wetterskog, Ledarna
Christina Bokouka, SACO – suppleant
Mats Lagerman, Kommunal – suppleant 

Verkställande direktör
Claes Magnusson

Styrelsesekreterare
Sofia Johansson
Loading...