Organisation

SISAB bildades 1991 och är ett av 16 aktiva bolag som ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, ägd av Stockholms stad.

SISAB är organiserat i åtta avdelningar: Drift, Ekonomi, Fastighet, Fastighetsutveckling, HR, Inköp, Projekt och VD-stab. Vi är cirka 280 anställda, på vårt kontor vid Globen.

SISAB:s VD har det övergripande ansvaret för bolagets verksamhet och har till sin hjälp en ledningsgrupp där alla strategiska beslut fattas. VD är föredragande i bolagets styrelse som är sammansatt utifrån det politiska styret i Stockholms stad.

VD Claes Magnusson

VD

Claes Magnusson
Organisationsträd med SISAB:s 8 avdelningar.

Administrativa avdelningar

Ekonomi avdelningschef Anders Lundbeck.

Ekonomiavdelningen

Avdelningschef Anders Lundbeck
Avdelningschef HR-avdelningen Karren Fells

HR-avdelningen

Avdelningschef Karren Fells
Magnus Colling, avdelningschef Inköp.

Inköpsavdelningen

Avdelningschef Magnus Colling
Avdelningschef VD-stab Sofia Johansson.

VD-stab

Avdelningschef Sofia Johansson

Operativa avdelningar

Avdelningschef Driftavdelningen Niklas Dalgrip.

Driftavdelningen

Avdelningschef Niklas Dalgrip
Avdelningschef Fastighetsavdelningen Per Backe.

Fastighetsavdelningen

Avdelningschef Per Backe
Avdelningschef Fastighetsutveckling Belma Rejnefelt.

Fastighetsutveckling

Avdelningschef Belma Rejnefelt
Avdelningschef Projektavdelningen Malin Lövström.

Projektavdelningen

Avdelningschef Malin Lövström
Stadshusets krona.

SISAB:s styrelse

Ordförande
Peter Jönsson (M)

Vice ordförande
Kadir Kasirga (S)

Ledamöter
Anna Cederschiöld (M)
Sussi Kvart (L)
Cecilia Herrström (V)

Suppleanter
Anna Jakobsson (M)
Pia Långström (L)
Andrea Irving (MP)
Ingela Håkansson (S)
Tina Kratz (V)

Styrelsemöten 2021

onsdag 10/2 kl. 16:30

onsdag 10/3 kl. 16:30

tisdag 27/4  kl. 16:30

onsdag 9/6 kl. 16:30

tisdag 28/9 kl. 16:30

tisdag 2/11 kl. 16:30

onsdag 8/12 kl. 16:30

Styrelsehandlingar

Föredragningslista, ärenden och protokoll hittar du på Insyn.

Stadshusets valv och pelare mot vattnet.

Övriga funktioner

Lekmannarevisor
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)

Lekmannarevisorssuppleant
Amanj Mala-Ali (S)

Personalrepresentanter
Hanna Marsnäs, Vision
Robert Wetterskog, Ledarna
Rebecca Nyberg, SACO – suppleant
Mats Lagerman, Kommunal – suppleant 

Verkställande direktör
Claes Magnusson

Styrelsesekreterare
Sofia Johansson
Loading...