Organisation

SISAB bildades 1991 och är ett av 16 aktiva bolag som ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, ägd av Stockholms stad.

Bolaget är från 2 mars 2020 organiserat i åtta avdelningar: EkonomiVD-stab, HR, Inköp, Fastighetsutveckling, Projekt, Fastighet och Drift. Vi är cirka 260 anställda på vårt kontor vid Globen.

SISAB:s VD har det övergripande ansvaret för bolagets verksamhet och har till sin hjälp en ledningsgrupp där alla strategiska beslut fattas. VD är föredragande i bolagets styrelse som är sammansatt utifrån det politiska styret i Stockholms stad.

 

Länkar