Framtidens förskola

För att möta behovet av nya förskolor har SISAB tagit fram Framtidens förskola, ett koncept med smart och välplanerad inomhusmiljö, för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs.

Det här är Framtidens förskola

Tillsammans med Stockholms stadsdelar ser vi till att barnen får en god omsorg i hållbara förskolor där barnens och personalens pedagogiska verksamhet och välbefinnande är i fokus. Framtidens förskola bygger på ett koncept med smart och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs. Förskolans fasad anpassas efter områdets karaktär och utemiljön skräddarsys efter stadsdelarnas önskemål. Framtidens förskola är en generell byggnad för flexibelt nyttjande som finslipas avseende detaljer där verksamheten är med och påverkar, men grundkonceptet ändras inte. Genom att förskolan utgår från ett genomtänkt koncept går det att korta tiden från start till mål utan att tumma på miljökrav och kvalitet.

Verksamhet i Framtidens förskola

Konceptet har arbetats fram bland annat genom ett samarbete med Stockholms stads många skickliga pedagoger. Byggnaden innehåller ändamålsenliga pedagogiska lokaler och många kvadratmetrar rum för lek och lärande. De pedagogiska lokalerna benämns ofta som lekrum, allrum, vilrum, sagorum och torg eller ateljé. Utöver pedagogiska lokaler innehåller en Framtidens förskola stödjande lokaler som är nödvändiga för verksamheten så som personalrum, tillagningskök, fläktrum, korridorer, torkrum och groventré.

Förskolorna har särskilt uppmärksammats av verksamheterna för dess akustik. Istället för att isolera rummen för att dämpa ljud från rummen bredvid har vi i Framtidens förskolor fokuserat på att utveckla akustiken i rummen, vilket gör att buller dämpas vid källan i rummet och barnen behöver inte höja sina röster.

Stockholms stadsdelar och Framtidens förskola

Stadsdelarna är de som beslutar om och beställer Framtidens förskola. Att som beställare identifiera sina behov är inte alltid enkelt. Därför är en av många fördelar med Framtidens förskola att det är enkelt att studera och välja en färdig lösning. För varje förskola anpassas den utvändiga utformningen för att möta de lokala förutsättningarna där gestaltningen tar hänsyn till platsens egenskaper, omgivande bebyggelse och stadsdelarnas önskemål. Framtidens förskola finns i 5, 6 eller 8 avdelningar och klarar upp till 20 barn per avdelning, vilket ger marginal för det antal barn som verksamheten vanligtvis riktar in sig på. Enligt vår nya modell Framtidens förskola 2.0 bygger vi endast 6 och 8 avdelningar.

Framtidens förskola 2.0

Vi utvecklar Framtidens förskola kontinuerligt och tar löpande emot synpunkter från våra hyresgäster. Det första byggprojektet med en Framtidens förskola 2.0 påbörjades under våren 2020 på Ekebergabacken i Farsta.

De största förändringarna i 2.0 är att förskolan byggs med 6 eller 8 avdelningar. Fläktrummet är flyttat till plan 3, vilket ger all yta på plan 2 till verksamheten. Fönster runt hela plan 2 ger både dagsljus och utblick åt alla håll, samt finare gestaltning utifrån. Byggnaden har inga utstickande nödutrymningstrapphus, vilket ger ett nättare utseende och gör förskolan lättare att placera på trånga platser. Med dessa förbättringar är Framtidens förskola 2.0 fortsatt kostnadseffektiv och fortsatt effektiv för verksamheten.

Konst i Framtidens förskola

I Stockholms skolor och förskolor finns en fantastisk konstskatt som byggts upp under mer än ett sekel. Vid nybyggnader och större om- och tillbyggnader avsätts en procent av den hyresgrundande produktionskostnaden för konstnärlig utsmyckning. Det innebär att barn och pedagoger möts av konst i sin Framtidens förskola.

Loading...