Projektering

Syftet med projekteringsskedet är att ta fram tekniska underlag för upphandling av entreprenadarbeten.

I detta ingår att beskriva lokalernas utformning i detalj  och genom detta skapa en kravspecifikation för produktionsskedet. Resultatet av skedet är ritningar, dokument och beskrivningar – handlingar som ligger till grund för den planerade om-, ny- eller tillbyggnationen.

Resultat: Bygghandlingar

Ansvarig för skedet: SISAB

Loading...