Markskötsel

SISAB:s ansvar gäller inte enbart byggnaderna. Vi ansvarar även för viss skötsel av marken och all fast monterad utrustning, till exempel lekutrustning och möbler.

Utrustning på gården som inte är fast förankrad (bänkbord, förvaringslådor etc.) tillhör däremot hyresgästen och sköts inte av SISAB. Städning och papperskorgstömning sker året runt.

Markskötsel sommartid

På våren tar vi upp vintersanden, senast den 1 maj varje år ska det vara klart. Vi rensar dagvattenbrunnarna och fyller på sand i leksandlådorna där det behövs.

Vi gör även en säkerhetsbesiktning av all lekutrustning.

På sommaren klipper vi gräsmattor och rensar ogräs i planteringar.

I slutet av sommaren fyller vi på leksandlådorna igen och rensar dagvattenbrunnarna en gång till.

Under hösten tar vi hand om löven som fallit ner, vilket ska vara klart senast den 15 november varje år.

Markskötsel Vintertid

Även vintertid ska gårdarna vara säkra platser att vistas på och det kräver gemensamt engagemang hos fastighetsägare och hyresgäster. Snöröjning och halkbekämpning sker på kvällar och nätter för elevernas säkerhet. Det som röjs är gångstråk, körvägar, trappor, entréer och utrymningsvägar.

Vintersandlådor finns utplacerade för att våra hyresgäster ska kunna sanda vid fläckvis halka och vid akut behov.

Vid stora snömängder på tak eller risk för fallande istappar har skolan/förskolan ansvaret att anmäla till SISAB och spärra av området tills SISAB:s entreprenör har undanröjt faran.

  En sopborste och konfetti i guld och silver på marken.

Förbud mot plastkonfetti utomhus

Från och med den 30 april 2022 är det förbjudet att använda konfetti som innehåller plast utomhus. Det beror på att det är väldigt svårt att städa upp konfetti och användningen av plastkonfetti utomhus bidrar till tillförseln av mikroplast i naturen. 

Läs mer om EU-direktivet om engångsplast på Håll Sverige Rent

Trygg vintemiljö

Snöröjning - så funkar det!

Genom ett gemensamt engagemang med våra hyresgäster tryggar vi en säker och väl fungerande snöröjning på förskolor och skolor. Läs mer i vårt informationsblad och checklista Trygg vintermiljö på Stockholms skolor och förskolor.

PDF - Trygg vintermiljö

Mer information 

Vid frågor om utemiljön, kontakta din fastighetsvärd.

Loading...