Om SISAB - ledande inom utbildningsmiljöer sedan 1991

För att ge barn och ungdomar bästa möjliga start i livet äger, förvaltar och utvecklar vi Stockholms skolor och förskolor. Med hållbarhet och smarta lösningar i trygga och inspirerande utbildningsmiljöer bidrar vi till att forma framtidens Stockholm.

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Vi ansvarar för fastigheter där 200 000 barn, unga och vuxna vistas dagligen. Vi arbetar med drift och underhåll av våra fastigheter och verkar aktivt för att skapa nya elevplatser i en växande huvudstad, genom omfattande om-, ny- och tillbyggnationer.

Åtta glada medarbetare med blombukett och diplom för Sveriges friskaste företag.

Sveriges friskaste företag 2022

Det är tredje gången som SISAB kommit till final och denna gång räckte det hela vägen med motiveringen:

”SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, lyssnar på sina medarbetare och sätter hälsan i första rummet. Det aktiva och långsiktiga arbetsmiljöarbetet är systematiskt och väl förankrat. Löpande dialog främjas genom chefsforum och lunchsändningar, och nya arbetssätt skapas av chefer och medarbetare tillsammans. Medarbetarinitiativet HÄLSAB stöttas av HR och ledning och har fått hela företaget i rörelse. Det starka medarbetarengagemanget visas också i värderingsgruppens arbete som främjar inkludering, välmående, samarbete och lärande. Värderingsambassadörer skapar sammanhållning över avdelningsgränserna.”

Barn sitter och pysslar vid olika bort på Bobergsskolan.

Vår vision

Ledande inom utbildningsmiljöer.

Lekrum med stående träpanel i Långbrodalsskolan

Vår affärsidé

Med hållbarhet och smarta lösningar i trygga och inspirerande utbildningsmiljöer formar vi framtidens Stockholm och ger barn och ungdomar bästa möjliga start.

1 800 000

Kvadratmeter är den totala ytan av våra fastigheter.

200 000

Människor vistas dagligen i våra fastigheter.

600

Förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholms kommun ägs av SISAB.

84%

Av fastighetsbeståndet hyrs av Stockholms stad. 16% till friskolor, bostäder, garage och kommersiella lokaler.
Sturebyskolans tillbyggnad, hus O, invigdes 2021. Foto Anni Björkskog, SISAB.

Hållbarhetsredovisningen 2021

Som Sveriges största utbildningsvärd så utvecklar SISAB Stockholms skolor och förskolor utifrån bolagets bestånd om 600 fastigheter – uppdraget i sig är främjandet av hållbara utbildningsmiljöer. Viktiga insatser för miljömässig och social hållbarhet är, förutom skapandet av elevplatser, exempelvis ett kontinuerligt trygghets- och säkerhetsarbete samt att välja miljöanpassade byggnadsmaterial och processer som har liten inverkan på miljön.

Läs hela hållbarhetsredovisningen i pdf
Omslaget till 2021 års redovisning visar Sturebyskolans nya konceptbyggnad.

Årsredovisningen 2021

SISAB firade 30 år under 2021 och kan konstatera vilken viktig roll våra skolor spelar i Stockholms offentliga rum. SISAB har med hållbarhet och smarta lösningar arbetat för trygga och inspirerande utbildningsmiljöer under pandemin.

Läs hela årsredovisningen i pdf
Excellent arbetsgivare 2022.

Excellent arbetsgivare 2022

Utmärkelsen Mest Attraktiva och Hållbara arbetsgivare inom Fastighetsbranschen har tilldelats SISAB av Nyckeltalsinstitutet. 

"SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, har uppnått excellenta resultat i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex® 2021 års databas. SISAB tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kartläggning av rådande arbetsvillkor i svenskt arbetsliv. De är därmed en excellent, attraktiv och hållbar arbetsgivare utifrån de arbetsvillkor som råder i verksamheten."

Karriärföretag 2021.

Karriärföretag 2021

"SISAB är en arbetsgivare som lyckas kombinera modernitet och hållbarhet på ett attraktivt sätt. Med ett viktigt ändamål och en trygg arbetsplats råder det ingen tvivel att SISAB lockar till sig Sveriges talanger. Förutom att SISAB belönas för sitt väl genomförda employer branding-arbete utsågs de även till Stockholms läns friskaste företag 2019. Att SISAB toppar listorna är med andra ord ingen slump. Karriärföretagen utser härmed SISAB till ett av Sveriges Karriärföretag 2021."

Texten: Stora Inneklimatpriset.

Stora Inneklimatpriset

"Till vinnare av 2020 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för utvecklingen av AI-driftsystemet SOLIDA. Systemet mäter inneklimatfaktorer och analyserar driften med hjälp av en digital tvilling till den aktuella skolfastigheten. SOLIDA ger indata till fastighetens styrsystem varvid driften optimeras kontinuerligt. Systemet har prövats i ett flertal av SISABs fastigheter och dess positiva effekter har då dokumenterats. SOLIDA bidrar till bättre inomhusklimat, minskat antal felanmälningar, lägre energianvändning och minskade kostnader. SOLIDA utgör en innovativ kombination av mätteknik och teoretisk modellering som redan visat sin potential att komma till praktisk nytta."

VÅRA VÄRDERINGAR

• Kompetenta
• Kostnadsmedvetna
• Professionella


Vi har fokus på hållbarhet och smarta lösningar. Vi levererar rätt kvalitet genom att ställa tydliga krav på kostnader, leveranstider och utförande.
Vi har en affärsrelation där integritet i våra relationer med kunder och leverantörer är en självklarhet. Fastighetsägandet är kopplat till kostnadsmedvetenhet och utgår ifrån kunskap och förståelse om våra kunder och fastigheter. Vi utvecklar och delar med oss av vår kompetens och erfarenhet för att skapa ett större värde för våra kunder och fastigheter. Vi är professionella och vi har en hög beställarkompetens.

• Pålitliga
• Hjälpsamma
• Målfokuserade


Vi håller vad vi lovar och visar tydligt vilket ansvar vi tar. Vi samarbetar och behandlar alltid kunder, leverantörer och kollegor prestigelöst och med respekt. Vi står bakom och agerar enligt fastställda beslut.

Vi sätter upp tydliga verksamhetsmål och följer löpande upp dem. Alla känner till de förväntningar som ställs, vi tar ansvar och har tydliga befogenheter. Det är allas ansvar att hålla sig informerade och följa bolagets direktiv.

Inom SISAB agerar alla som företrädare för hela bolaget. Vi hjälper varandra att nå framgång och vi delar med oss av kunskap och tid. Vi tar alla ansvar för våra arbetsuppgifter som en del av bolagets helhet.

• Modiga
• Leveranssäkra
• Prestigelösa


Vi arbetar aktivt med att förbättra våra utbildningsmiljöer där barn och ungdomar vistas och utvecklas. Våra kunder, samarbetspartners och kollegor ska alltid uppfatta oss engagerade.

Vi brinner för att förstå våra kunders behov och vi levererar enligt förväntningarna. Tillsammans utvecklar vi ett kreativt och stimulerade arbetsklimat där vi ställer upp för varandra.

Vi ger feedback och pratar direkt med varandra. Vi är modiga och vi vågar. Misstag och framgång är något som vi lär oss av längs vägen.

Loading...