Om SISAB - ledande inom skolfastigheter

Vi skapar Stockholms bästa skolmiljöer för barn och unga och bidrar till stadens utveckling.

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Vi ansvarar för fastigheter där 200 000 barn, unga och vuxna vistas dagligen. Vi arbetar för att erbjuda alla Stockholms unga trygga, hållbara och kostnadseffektiva fastigheter. 

Barn sitter och pysslar vid olika bort på Bobergsskolan.

Vår vision

Ledande inom skolfastigheter.

Lekrum med stående träpanel i Långbrodalsskolan

Vår affärsidé

Vi skapar Stockholms bästa skolmiljöer för barn och unga och bidrar till stadens utveckling.

1 800 000

Kvadratmeter är den totala ytan av våra fastigheter.

200 000

Människor vistas dagligen i våra fastigheter.

600

Förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholms kommun ägs av SISAB.

84%

Av fastighetsbeståndet hyrs av Stockholms stad. 16% till friskolor, bostäder, garage och kommersiella lokaler.

VÅRA VÄRDERINGAR

Genom hållbarhet och smarta lösningar ska vi bidra till att Stockholms barn och unga får bästa möjliga förutsättningar till utbildning.

Goda samarbeten med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners är förutsättningar för att vi ska lyckas. Tillsammans skapar vi mesta möjliga skola för pengarna.

Våra skolor och förskolor  ska vara trygga för alla som vistas i dem. Det gäller barn, ungdomar och personal, såväl som våra egna medarbetare och de som arbetar med och för oss.

Sisab-blå kompass med Stockholms gatunät i bakgrunden.
Värderingarna är kompass och vägledning i vårt dagliga arbete.
Bild av förskolan på Fatbursgatan på Södermalm.

Hållbarhetsredovisningen 2022

Som Sveriges största utbildningsvärd så utvecklar SISAB Stockholms skolor och förskolor utifrån bolagets bestånd om 600 fastigheter – uppdraget i sig är främjandet av hållbara utbildningsmiljöer. Viktiga insatser för miljömässig och social hållbarhet är, förutom skapandet av elevplatser, exempelvis ett kontinuerligt trygghets- och säkerhetsarbete samt att välja miljöanpassade byggnadsmaterial och processer som har liten inverkan på miljön.

Läs hela hållbarhetsredovisningen i pdf
Lek på Skanskvarnsskolan.

Årsredovisningen 2022

SISAB har under året tagit fram nya värderingar att arbeta mot och med. I årsredovisningen berättar Ledningsgruppen mer och våra nya målområden och värderingar: Hållbarhet, Trygghet och Kostnadseffektivitet.

Läs hela årsredovisningen i pdf
Loading...