Om SISAB - ledande inom skolfastigheter

Vi skapar Stockholms bästa skolmiljöer för barn och unga och bidrar till stadens utveckling.

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Vi ansvarar för fastigheter där 200 000 barn, unga och vuxna vistas dagligen. Vi arbetar med drift och underhåll av våra fastigheter och verkar aktivt för att skapa nya elevplatser i en växande huvudstad, genom omfattande om-, ny- och tillbyggnationer.

Barn sitter och pysslar vid olika bort på Bobergsskolan.

Vår vision

Ledande inom skolfastigheter.

Lekrum med stående träpanel i Långbrodalsskolan

Vår affärsidé

Vi skapar Stockholms bästa skolmiljöer för barn och unga och bidrar till stadens utveckling.

1 800 000

Kvadratmeter är den totala ytan av våra fastigheter.

200 000

Människor vistas dagligen i våra fastigheter.

600

Förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholms kommun ägs av SISAB.

84%

Av fastighetsbeståndet hyrs av Stockholms stad. 16% till friskolor, bostäder, garage och kommersiella lokaler.

VÅRA VÄRDERINGAR

Genom hållbarhet och smarta lösningar ska vi bidra till att Stockholms barn och unga får bästa möjliga förutsättningar till utbildning.

Goda samarbeten med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners är förutsättningar för att vi ska lyckas. Tillsammans skapar vi mesta möjliga skola för pengarna.

Våra skolor och förskolor  ska vara trygga för alla som vistas i dem. Det gäller barn, ungdomar och personal, såväl som våra egna medarbetare och de som arbetar med och för oss.

Sisab-blå kompass med Stockholms gatunät i bakgrunden.
Värderingarna är kompass och vägledning i vårt dagliga arbete.
Bild av förskolan på Fatbursgatan på Södermalm.

Hållbarhetsredovisningen 2022

Som Sveriges största utbildningsvärd så utvecklar SISAB Stockholms skolor och förskolor utifrån bolagets bestånd om 600 fastigheter – uppdraget i sig är främjandet av hållbara utbildningsmiljöer. Viktiga insatser för miljömässig och social hållbarhet är, förutom skapandet av elevplatser, exempelvis ett kontinuerligt trygghets- och säkerhetsarbete samt att välja miljöanpassade byggnadsmaterial och processer som har liten inverkan på miljön.

Läs hela hållbarhetsredovisningen i pdf
Lek på Skanskvarnsskolan.

Årsredovisningen 2022

SISAB har under året tagit fram nya värderingar att arbeta mot och med. I årsredovisningen berättar Ledningsgruppen mer och våra nya målområden och värderingar: Hållbarhet, Trygghet och Kostnadseffektivitet.

Läs hela årsredovisningen i pdf
Excellent arbetsgivare 2022.

Excellent arbetsgivare 2022

Utmärkelsen Mest Attraktiva och Hållbara arbetsgivare inom Fastighetsbranschen har tilldelats SISAB av Nyckeltalsinstitutet. 

"SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, har uppnått excellenta resultat i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex® 2021 års databas. SISAB tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kartläggning av rådande arbetsvillkor i svenskt arbetsliv. De är därmed en excellent, attraktiv och hållbar arbetsgivare utifrån de arbetsvillkor som råder i verksamheten."

Åtta glada medarbetare med blombukett och diplom för Sveriges friskaste företag.

Sveriges friskaste företag 2022

Det är tredje gången som SISAB kommit till final och denna gång räckte det hela vägen med motiveringen:

”SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, lyssnar på sina medarbetare och sätter hälsan i första rummet. Det aktiva och långsiktiga arbetsmiljöarbetet är systematiskt och väl förankrat. Löpande dialog främjas genom chefsforum och lunchsändningar, och nya arbetssätt skapas av chefer och medarbetare tillsammans. Medarbetarinitiativet HÄLSAB stöttas av HR och ledning och har fått hela företaget i rörelse. Det starka medarbetarengagemanget visas också i värderingsgruppens arbete som främjar inkludering, välmående, samarbete och lärande. Värderingsambassadörer skapar sammanhållning över avdelningsgränserna.”

Karriärföretag 2021.

Karriärföretag 2021

"SISAB är en arbetsgivare som lyckas kombinera modernitet och hållbarhet på ett attraktivt sätt. Med ett viktigt ändamål och en trygg arbetsplats råder det ingen tvivel att SISAB lockar till sig Sveriges talanger. Förutom att SISAB belönas för sitt väl genomförda employer branding-arbete utsågs de även till Stockholms läns friskaste företag 2019. Att SISAB toppar listorna är med andra ord ingen slump. Karriärföretagen utser härmed SISAB till ett av Sveriges Karriärföretag 2021."

Texten: Stora Inneklimatpriset.

Stora Inneklimatpriset

"Till vinnare av 2020 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för utvecklingen av AI-driftsystemet SOLIDA. Systemet mäter inneklimatfaktorer och analyserar driften med hjälp av en digital tvilling till den aktuella skolfastigheten. SOLIDA ger indata till fastighetens styrsystem varvid driften optimeras kontinuerligt. Systemet har prövats i ett flertal av SISABs fastigheter och dess positiva effekter har då dokumenterats. SOLIDA bidrar till bättre inomhusklimat, minskat antal felanmälningar, lägre energianvändning och minskade kostnader. SOLIDA utgör en innovativ kombination av mätteknik och teoretisk modellering som redan visat sin potential att komma till praktisk nytta."

Loading...