Om SISAB - ledande inom utbildningsmiljöer

Skolfastigheter i Stockholm AB är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi äger och utvecklar skolorna och förskolorna i Stockholm. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi trygga och inspirerande utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga.

SISAB har cirka 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar vi 1,8 miljoner kvadratmeter, där ungefär tvåhundratusen barn, unga och vuxna vistas dagligen. Ytan motsvarar hela fem Gamla stan - samlade i en och samma stad.

Vi arbetar med drift och underhåll av våra fastigheter och vi verkar även aktivt för att skapa nya elevplatser i en växande huvudstad, genom omfattande om-, ny- och tillbyggnationer.

Största delen av fastighetsbeståndet hyrs av Stockholms stad. Cirka 16 % hyrs ut för andra ändamål, bl.a. till friskolor, bostäder, parkeringsgarage och kommersiella lokaler.

Vår vision

Ledande inom utbildningsmiljöer

Vår affärsidé

Med hållbarhet och smarta lösningar i trygga och inspirerande utbildningsmiljöer formar vi framtidens Stockholm och ger barn och ungdomar bästa möjliga start.

Våra värderingar

 Affärsmässiga, ansvarstagande och engagerade

Offentlighetsprincipen

Alla medborgare har rätt att ta del av myndigheters/offentliga bolags allmänna handlingar och på så sätt få insyn i deras arbete.

 

Eftersom SISAB är ett offentligt bolag diarieför vi våra allmänna handlingar. Kontakta registraturen på SISAB om du vill begära ut en handling så hjälper vi dig.

 

Läs mer om offentlighetsprincipen