Hållbara gårdar

Vi arbetar aktivt med att underhålla och förbättra utomhusmiljöerna på våra gårdar, för att skapa ett grönt och hållbart utomhusrum. Allt enligt målen för Agenda 2030.

Agenda 2030 - Stockholms stad (start.stockholm)


Här följer några exempel på hur vi tänker och vad vi gör för att skapa trivsamma och hållbara gårdar.

 • ”Gröna gårdar är friska gårdar”. Vi vill ha träd och buskar på våra gårdar. De både renar luften och suger upp vatten från skyfall. De sänker även temperaturen och lövträd ger bättre svalka än ett parasoll.

 • Regelbunden inventering av träd där varje fastighetsområde med dess träd inventeras vart tredje år. SISAB försöker så långt det går att följa arboristernas rekommendationer och endast i undantagsfall fäller vi träd. Vi lämnar gärna högstubbar för att skapa naturliga insektshotell och i den mån det går återanvänder vi träden till lekplatser på gårdar.

  Stubbar.jpg

 • På hösten mulchas (*) löv och lämnas kvar på gräsmattor och viss mängd löv blåses in i rabatterna för att ge näring till jorden. (* dvs. jordförbättring med organiskt material, som läggs ovanpå jorden för att behålla fukten.)

 • På ytor där det är möjligt har vi börjat med ängsplanteringar. Allt för att hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden.

 • Vi ökar succesivt mängden träflis som fallskyddsmaterial på våra lekplatser och gårdar och går därmed från en tidigare användning av plast och gummi.

 • Vi har börjat med metoder för att använda dagvatten och regnvatten från skyfall, (istället för att leda bort det) genom att tillskapa multifunktionella ytor. Detta kan vara ett täckt dike med träflis där dagvatten får infiltrera i bädden medan barnen kan leka ovanpå. Nu kan växter tillgodogöra sig vattnet.

  Flisgång.jpg

 • Konstgräsytor fylls med sand och inte gummigranulat som annars kan förekomma.

 • Vid val av material såsom konstgräs ska leverantörer följa Byggvarubedömningens rekommendationer och vi väljer bort material som inte är bedömda där i.

 • Vi har en intern arbetsgrupp som arbetar mot branschen i att välja ut slitagemässigt hållbar lekutrustning.SISAB:s första Lekotop

I början av november 2023 invigde vi vår första Lekotop på Sandåkraskolan i Sköndal. En Lekotop är ett relativt nytt begrepp som myntats där tanken bakom är att skapa en yta där lek och natur vävs samman. Materialen består främst av naturmaterial och gröna växter. Den ska främja barns kreativitet och nyfikenhet för naturen. Vi har även återbrukat betongdjur och lyktor från andra fastigheter, så det cirkulära hållbarhetstänket finns med hela vägen.

Vi är mycket stolta över att ha anlagt detta gröna utomhusrum. Den första, fast absolut inte den sista!

Lekotopia.png

 

 

Två bilder där den vänstra visar kastade blommor i en hög och den högra visar blommorna packade i papperspåsar.

Grönt är skönt

Under våren 2023 räddade vi växter och lökar som skulle kasseras. Varje år planterar Trafikkontoret ut blommor i sitt blomsterprogram runt om i staden. Vissa återanvänds på andra platser fast de allra flesta slängs. Vi har därför tagit tillvara och återplanterat dem på förskolor och skolor för att gynna den biologiska mångfalden. Vi vill även sluta med onödigt resursslöseri eftersom många av växterna är perenna och kommer att komma upp nästa år igen. Dessutom innehåller blomsterprogrammet varje år ett antal växter som ger mat åt pollinerande insekter så som bin, humlor, fjärilar, flugor och skalbaggar vilket främjar miljöprogrammets intentioner. Vi ser det som en stor vinst att ha räddat dessa växter från komposthögen och istället gett dem en ny chans att skapa glädje för både människor och insekter under lång tid framöver.

Loading...