Hållbara gårdar

Vi arbetar aktivt med att underhålla och förbättra utomhusmiljöerna på våra gårdar och vill skapa ett grönt och hållbart utomhusrum för stadens barn och unga.

Gröna miljöer har en central roll i barns välmående och fysiska utveckling. Trädens skugga skyddar från farlig UV-strålning, gröna lekmiljöer sänker stressnivåer och bidrar till återhämtning samtidigt som mer grönstruktur hjälper till att sänka temperaturen och kan släppa igenom och ta upp regnvatten bättre.

Vi återgår successivt till att använda mer naturliga material på våra gårdar istället för plast och gummi. De konstgräsytor som finns fylls med sand och inte gummigranulat som annars kan förekomma.

För att bevara den biologiska mångfalden har vi, på ytor där det är möjligt, börjat med ängsplanteringar och på hösten lämnas löven kvar för att ge gräsmattor och rabatter naturlig näring.

Exempel på några av våra hållbara och klimatsmarta lösningar

Grönt är skönt

SISAB har tagit tillvara på växter som inte längre används från Trafikkontorets blomsterprogram och återplanterat dem på skol- och förskolegårdar för att gynna den biologiska mångfalden. Många växter från blomsterprogrammet innehåller ett antal växter som ger mat åt pollinerande insekter som främjar miljöprogrammets intentioner. Vi ser det som en stor vinst med att ha räddat dessa växter och istället gett dem en ny chans att skapa glädje för både människor och insekter under lång tid framöver. 

Framsidan av handboken Älska det vilda som ligger på ett brunt träbord.

Älska det vilda

SISAB har tillsammans med Hägerstens-Älvsjö stadsdelsförvaltning tagit fram en folder "Älska det vilda" för att ge tips och inspiration, om hur vi på ett enkelt och lärorikt sätt kan använda våra gårdar till att lära mer om natur och biologi. Målet är att öka medvetenheten och intresset för naturen. Att skapa en tidig förståelse för kretsloppet och att vi med enkla medel kan bidra och stärka den biologiska mångfalden, som är av stor vikt för människans framtida livskvalité.

Loading...