Om parkering vid skolor och förskolor

Parkeringsplatser ingår inte i stadens förskole- och skolförhyrningar, efter ett beslut av kommunfullmäktige. Fastighetsägaren SISAB har tecknat ett arrendeavtal med Stockholm Parkering.

Vid frågor om parkering och övervakning av parkeringsplatser, kontakta Stockholm Parkering.

Loading...