Så arbetar vi mot oegentligheter

SISAB arbetar aktivt med att våra rutiner vid upphandlingar, inköp och relationer med leverantörer ständigt förbättras. För oss är det viktigt att marknaden, allmänheten och de folkvalda har förtroende för oss.

Vi vill ha ett nära samarbete med de företag och konsulter som utför tjänster åt SISAB. Vi prioriterar också integritet i våra relationer med alla våra samarbetspartner. Det innebär att ingen av SISAB:s anställda accepterar gåvor eller andra förmåner.

Representation och förmåner

Vi är försiktiga med representation och tackar nej till middagar, julbord, studieresor eller konferenser som erbjuds av affärskontakter. Vi accepterar inte heller erbjudanden om rabatter eller förmåner till enskilda medarbetare och tar inte emot reparationer eller material till låg eller ingen kostnad. Vi avböjer också erbjudanden om fritidsaktiviteter, såsom gratis idrottsevenemang eller användning av fritidshus eller båt.

Vad är mutor och korruption?

Läs mer om vad som gäller kring mutor och korruption.
https://www.institutetmotmutor.se/

Mer information, debattartiklar, poddar och video
https://www.institutetmotmutor.se/kunskapsbank/debattartiklar-poddar-video/  

Byggherrarna

SISAB är medlem i Byggherrarna och har på så sätt anslutit till överenskommelsen för att motverka mutor och korruption.
https://www.byggherre.se/bransch-i-utveckling/overenskommelse-for-att-motverka-mutor-och-korruption

Informera oss!

Om du ser någon oegentlighet på våra byggarbetsplatser, kontakta gärna oss på SISAB.

diarie@sisab.se
Tre kronor i guld med stockholm i bakgrunden.

Arbetar du i staden?

Stockholms stad har en intern rapporteringskanal där du kan rapportera olika former av missförhållanden och oegentligheter inom staden.
Stadens visselblåsarfunktion

Rättvist byggande

Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på byggarbetsplatser i Stockholm. Med satsningen Rättvist byggande tar vi täten i arbetet för sund konkurrens på lika villkor.
Läs mer om Rättvist byggande
Loading...