Upphandlingar

Utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) genomför vi upphandlingar affärsmässigt och med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns.

För mindre entreprenader och tjänster arbetar vi med ramavtal. Större projektuppdrag konkurrensutsätts. Vi utvecklar ständigt våra upphandlingar med hållbarhetskrav.

Bobergsskolans fasad.

Kommande upphandlingar

Här ser du vilka upphandlingar som är beslutade och ska genomföras inom de närmaste månaderna.

Kommande upphandlingar
Fasaden på Kistahöjdens förskola.

Pågående upphandlingar

På Kommers Annons Stockholms Stad ser du våra annonserade upphandlingar.

Annonserade upphandlingar
Någon skriver under ett avtal.

Vill du lämna anbud?

Vår anbudsguide svarar på de vanligaste frågorna från anbudsgivare.

Läs vår anbudsguide
Byggarbetare visar bygget för barn vid en infotavla av Bobergsskolan.

Våra byggprojekt

Här finns SISAB:s skolbyggnadsprojekt i Stockholm. Sök bland våra byggprojekt via karta eller stadsdel.

Våra byggprojekt

Offentlig upphandling

SISAB hänvisar till Upphandlingsmyndigheten, där både LOU och information om LOU finns. På sidan finns praktisk och lättläst information om offentlig upphandling för både leverantörer och beställare.

Övriga länkar

Konkurrensverket, www.kkv.se
Sveriges Domstolar, www.domstol.se

Överprövning 

Ansökan om överprövning ska göras hos förvaltningsrätten i den domkrets där den upphandlande myndigheten har sin hemvist, dvs. oftast den förvaltningsrätt som ligger närmast den upphandlande myndighetens huvudkontor.

För aktuell och komplett information om villkor för överprövning, se Kammarkollegiets sida, www.kammarkollegiet.se.

Adress och kontaktuppgift till förvaltningsrätt kan erhållas via www.domstol.se.

Loading...