Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om serviceanmälan

Se ditt hyresavtal. Är du en kommunal hyresgäst se Krysslistan för kommunala hyresgäster (dvs. bilaga 1 i avtalet).

Ja, när du loggar in kan du se de serviceanmälningar du själv skapat samt samtliga serviceanmälningar för kontraktet.

Ta kontakt med din handläggare i ärendet.

Den 7 mars lanserar vi en ny, snyggare och förbättrad serviceanmälan på webben.

Den nya portalen har en snyggare och modernare layout och framförallt är den mobilanpassad.

Alla pågående ärenden kommer finnas kvar i den nya serviceportalen.

Den 15 mars stängs den gamla serviceportalen ned permanent.

Övergången innebär att du som är webbanmälare själv behöver aktivera ditt nya konto och byta lösenord, via en länk som vi skickar ut i förväg. Så håll utkik i mailen den 6 mars.

Loading...