Leverantör

SISAB upphandlar varje år entreprenader, tjänster och varor för över två miljarder kronor. I vår upphandlingsportfölj finns utöver nybyggnationer bl.a. ombyggnationer och renoveringar samt ramavtal för konsultjänster, drift och förvaltning.

SISAB är en beställarorganisation där upphandling är centralt och här har vi stor möjlighet till påverkan på byggprocesserna som vi driver. SISAB arbetar nära marknaden för att utnyttja potentialen med nya lösningar och idéer. Vi arbetar med kunskap, innovativ upphandling, byggprocess i form av materialval, avfallshantering och cirkularitet, arbetsmaskiner samt framförallt med leverantörsrelationer.

Bobergsskolans fasad.

Kommande upphandlingar

Här ser du vilka upphandlingar som är beslutade och ska genomföras inom de närmaste månaderna.

Kommande upphandlingar
Projekterad fasad på Vasa Real.

SISAB:s projekteringsanvisningar

Våra projekteringsanvisningar är styrande och förklarar vilka tekniska krav vi ställer som komplement till myndighetskrav och branschregler på alla arbeten som utförs i våra fastigheter.

Ta del av våra projekteringsanvisningar
Kontrollanter från Rättvist byggande besöker en byggarbetsplats.

Rättvist byggande

Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på byggarbetsplatser i Stockholm. Med satsningen Rättvist byggande tar vi täten i arbetet för sund konkurrens på lika villkor.

Läs mer om Rättvist byggande
Loading...