Leverantör

SISAB upphandlar varje år entreprenader, tjänster och varor för över två miljarder kronor. I vår upphandlingsportfölj finns utöver nybyggnationer bl.a. ombyggnationer och renoveringar samt ramavtal för konsulttjänster, drift och förvaltning.

SISAB är en beställarorganisation där upphandling är centralt och här har vi stor möjlighet till påverkan på byggprocesserna som vi driver. SISAB arbetar nära marknaden för att utnyttja potentialen med nya lösningar och idéer. Vi arbetar med kunskap, innovativ upphandling, byggprocess i form av materialval, avfallshantering och cirkularitet, arbetsmaskiner samt framförallt med leverantörsrelationer.

Gul byggkranar mot blå himmel.

Pågående upphandlingar

Läs om SISAB:s pågående upphandlingar.

Pågående upphandlingar
Bobergsskolans fasad.

Kommande upphandlingar

Här ser du vilka upphandlingar som är beslutade och ska genomföras inom de närmaste månaderna.

Kommande upphandlingar
Projekterad fasad på Vasa Real.

SISAB:s projekteringsanvisningar

Våra projekteringsanvisningar är styrande och förklarar vilka tekniska krav vi ställer som komplement till myndighetskrav och branschregler på alla arbeten som utförs i våra fastigheter.

Ta del av våra projekteringsanvisningar
Kontrollanter från Rättvist byggande besöker en byggarbetsplats.

Rättvist byggande

Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på byggarbetsplatser i Stockholm. Med satsningen Rättvist byggande tar vi täten i arbetet för sund konkurrens på lika villkor.

Läs mer om Rättvist byggande

Säker byggarbetsplats

Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag. Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga frågor för oss på SISAB, tillsammans tar vi ansvar för vår egen och andras arbetsmiljö. Som medlemmar i organisationen Håll Nollan har vi kommit överens om ett gemensamt arbetssätt för byggherrar. Genom delaktighet och engagemang vill vi bidra till, och skapa förutsättningar för, en säkrare arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser. 

Mer om säker byggarbetsplats & Håll nollan
Loading...