Goda exempel förskola

Syftet med SISAB:s Goda exempel är att ge stöd till de personer som arbetar med förändringar i SISAB:s lokaler. Här hittar du SISAB:s Goda exempel och ritningar för förkolans mark.

Goda exempel och ritningar förskolans mark

Alla Goda exempel består av en beskrivning med tillhörande ritningar, vilka finns i två olika filformat, pdf och dwg. Läs först beskrivningen för varje Gott exempel.

Förråd, cykelförråd och leklådor (pdf, 762 kb, uppdaterad 2017-08-11)

Barnvagnstak (pdf, 447 kb, uppdaterad 2017-04-14)

Solskydd (pdf, 572 kb, uppdaterad 2017-04-14)

Planteringsskydd och planteringslådor (pdf, 1 mb, uppdaterad 2017-04-14)

Grindar, staket och plank (pdf, 655 kb, uppdaterad 2017-04-14)

Scener, gradänger, ramper m.m. (pdf, 636 kb, uppdaterad 2017-04-14)

Konstgräs och fallskyddsgummi (Uppdaterad 2020-06-03)

  • Anslutning till konstgräs och fallskyddsgummi | M23 | ritning | dwg-fil

Vattenlek (pdf, 798 kb, uppdaterad 2017-04-14)

Utrustning (pdf, 912 kb, uppdaterad 2018-07-24)

 

 

Loading...