Goda exempel förskola

Syftet med SISAB:s Goda exempel är att ge stöd till de personer som arbetar med förändringar i SISAB:s lokaler. Här hittar du SISAB:s Goda exempel och ritningar för förkolans mark.

Goda exempel och ritningar förskolans mark

Alla Goda exempel består av en beskrivning med tillhörande ritningar, vilka finns i två olika filformat, pdf och dwg. Läs först beskrivningen för varje Gott exempel.

Förråd, cykelförråd och leklådor (pdf, 820 kb, uppdaterad 2022-11-01)

Barnvagnstak (pdf, 504 kb, uppdaterad 2022-11-01)

Solskydd (pdf, 536 kb, uppdaterad 2022-11-01)

Planteringsskydd och planteringslådor (pdf, 1,07 mb, uppdaterad 2022-11-01)

Grindar, staket och plank (pdf, 713 kb, uppdaterad 2022-11-01)

Scener, gradänger, ramper m.m. (pdf, 773 kb, uppdaterad 2022-11-01)

Konstgräs och fallskyddsgummi (pdf, 871 kb, Uppdaterad 2022-11-01)

  • Anslutning till konstgräs och fallskyddsgummi | M23 | ritning | dwg-fil

Vattenlek (pdf, 547 kb, uppdaterad 2022-11-01)

Utrustning (pdf, 882 kb, uppdaterad 2022-11-01)

Lekutrustning slitagemässigthållbar (pdf, 338 kb, uppdaterad 2024-07-03)

Lekutrustning lämplig lägsta ålder (pdf, 570 kb, uppdaterad 2024-07-03)

 

 

Loading...